مقاله برخورد تمدن ها يا برخورد با نظام سلطه (پارادايم جديد در روابط بين الملل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه 11 تا 42 منتشر شده است.
نام: برخورد تمدن ها يا برخورد با نظام سلطه (پارادايم جديد در روابط بين الملل)
این مقاله دارای 32 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارادايم
مقاله گفت وگوي تمدن ها
مقاله پايان تاريخ
مقاله برخورد با نظام سلطه
مقاله انقلاب اسلامي ايران
مقاله امام خميني (رحمه اله)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از شکست دکترين نظم نوين جهاني که به وسيله بوش پدر مطرح شده بود، ديدگاه هاي ديگري همچون پايان تاريخ، به وسيله فوکوياما و برخورد تمدن ها، به وسيله هانتينگتون مطرح شد که اين نظريه ها نيز چون موارد پيشين، همچنان بر طبل حاکميت و سلطه غرب مي کوبيد.
در اين مقاله، با بررسي پارادايمي جديد، در پي پاسخ به اين پرسش هستيم که آيا در دنياي معاصر نيز نظريه برخورد تمدن ها پي گيري مي شود يا پارادايم جديدي با عنوان «برخورد با نظام سلطه»؟
نگارنده بر اين باور است، تحولات ايران در دهه هاي گذشته به رهبري امام خميني (رحمه اله) نه تنها نظام استبدادي شاهنشاهي را به زانو درآورد، بلکه از سطح منطقه فراتر رفته و نظام سلطه گر باقي مانده از عهدنامه وستفاليا را به چالش کشيده است.