مقاله بررسي آثار افزايش قيمت هاي جهاني بر سطح قيمت هاي داخلي، تراز تجاري و نرخ ارز، با استفاده از يك مدل تعادل عمومي محاسبه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در تحقيقات اقتصادي از صفحه 157 تا 184 منتشر شده است.
نام: بررسي آثار افزايش قيمت هاي جهاني بر سطح قيمت هاي داخلي، تراز تجاري و نرخ ارز، با استفاده از يك مدل تعادل عمومي محاسبه اي
این مقاله دارای 28 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت هاي جهاني
مقاله مدل هاي تعادل عمومي
مقاله تورم
مقاله تراز تجاري
مقاله نرخ ارز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيب نيا علي
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان تاثير تغييرات سطح قيمت هاي جهاني بر متغيرهاي اقتصادي يك كشور، با توجه به درجه باز بودن اقتصاد و ميزان تعاملات آن با ديگر كشورها قابل بررسي است. افزايش سطح قيمت هاي جهاني در سال هاي اخير، از يك سو و افزايش مستمر قيمت هاي داخلي از سوي ديگر، اهميت بررسي ميزان تاثيرپذيري اقتصاد داخلي از قيمت هاي جهاني را مطرح مي كند.
در اين مقاله، ضمن ارايه يك مدل تعادل عمومي براي ايران، اثر تغيير قيمت جهاني كالاهاي بخش كشاورزي، صنعت و خدمات به طور مجزا و هم چنين به طور هم زمان بر سطح قيمت هاي داخلي، تراز تجاري و نرخ ارز، مطالعه مي شود. نتايج نشان مي دهد كه افزايش قيمت كالاهاي صنعتي بيش ترين تاثير را بر سطح قيمت هاي داخلي به همراه دارد و افزايش قيمت خدمات، كم ترين تاثير بر قيمت هاي داخلي را نشان مي دهد. هم چنين درصورت افزايش قيمت هاي جهاني، توليد ناخالص داخلي كاهش خواهد يافت.