مقاله بررسي آزمايشگاهي ريزنشت سيستم هاي ادهزيو توتال اچ و سلف اچ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه 28 تا 34 منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي ريزنشت سيستم هاي ادهزيو توتال اچ و سلف اچ
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم سلف اچ
مقاله سيستم توتال اچ
مقاله ريزنشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوري عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: دانش كاظمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي سيدجليل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زاهد
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: ترميم هاي باند شونده نسبت به روش هاي سنتي و غير باند شونده داراي برتري هاي زيادي هستند.
باندينگ ها قادرند ميزان ريزنشت حدفاصل ترميم- دندان را کاهش دهند، كه سبب کاهش مشکلات باليني همچون حساسيت پس از ترميم، رنگ پذيري لبه هاي ترميم و عود پوسيدگي مي گردند.
هدف: هدف از پژوهش کنوني، بررسي ميزان ريزنشت حفره هاي کلاس V ترميم شده با سيستم هاي ادهزيو توتال اچ (total- etch) و سلف اچ (Self- etch) بود.
مواد و روش: در اين بررسي تجربي از 48 دندان پره مولر کشيده شده انساني استفاده گرديد، که در آن ها حفره هاي کلاس V با اندازه يکسان به گونه اي که نيمي از حفره بر روي مينا و نيم ديگر در سمان قرار داشت، تراشيده شد. دندان ها به روش تصادفي به دو گروه 24 تايي بخش گرديدند. براي ترميم حفره ها در گروه نخست از سيستم باندينگ توتال اچ اگزايت (Excite) و در گروه دوم از سيستم سلف اچ پرومپت ال-پاپ (Prompt L-Pop) استفاده گرديد. دندان ها پس از 24 ساعت نگهداري در آب 37 درجه سانتي گراد زير 500 بار درجه حرارتي (5 تا 55 درجه سانتي گراد) قرار گرفتند. سپس، سطح دندان ها به وسيله لاک ناخن به جز يک ميلي متري پيرامون حفره پوشانده گرديد و به مدت 10 ساعت در محلول متيلن بلو 2 درصد قرار داده شد. پس از مانت کردن نمونه ها در بلوک هاي پلي استر به وسيله دستگاه برش با ديسک الماسي از بعد باکولينگوال برش زده شد. ريزنشت با استريوميکروسکوپ در بزرگنمايي 40 برابر بررسي گرديد. داده ها با آزمون هاي مان ويتني (Mann- Whitney) و ويلکاکسون (Wilcoxon) واکاوي آماري شدند.
يافته ها: گروه توتال- اچ ريزنشت کمتري را در لبه مينايي و عاجي نسبت به سلف اچ نشان داد (.(p<0.05 تفاوت معناداري در رتبه هاي ريزنشت لبه هاي مينايي و عاجي ديده شد، که در لبه هاي مينايي کمتر بود.(p<0.05)
نتيجه گيري: سيستم ادهزيو توتال اچ تفاوت معناداري در مقايسه با سيستم سلف اچ در جلوگيري از ريزنشت لبه اي ترميم هاي کامپوزيت کلاس V به ويژه لبه مينايي داشت.(p<0.05)