مقاله بررسي اثرات آنتي اکسيداتيو Semelil (آنژي پارس) در بيماران ديابتي؛ يک کارآزمايي باليني دوسوکور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه 161 تا 168 منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات آنتي اکسيداتيو Semelil (آنژي پارس) در بيماران ديابتي؛ يک کارآزمايي باليني دوسوکور
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله Semlil؛ آنژي پارس
مقاله اثرات آنتي اکسيداتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همت آبادي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشايشي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رامين
جناب آقای / سرکار خانم: خوشه چين غزل
جناب آقای / سرکار خانم: عظيم عراقي امير
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت نوع 2، يکي از شايع ترين بيماري هاي مزمن در جهان و همراه با عوارض متعددي مي باشد که نه تنها براي بيمار ناتوان کننده و مزاحم است، بلکه بار فراواني را بر سيستم سلامت جامع وارد مي کند. يکي از سازوکارهاي مطرح در ايجاد عوارض ديابت، عدم تعادل بين عوامل اکسيدان و آنتي اکسيدان در بدن مي باشد و مطالعات متعددي جهت تصحيح يا تاخير در اين فرآيند و در نهايت کاهش عوارض مزمن انجام گرفته اند.
روش ها: در اين کارآزمايي باليني دوسويه کور، 61 بيمار مبتلا به ديابت که تحت درمان با داروهاي خوراکي کاهنده قندخون بودند به دو گروه تقسيم و اثرات آنتي اکسيداتيو درمان 3 ماهه با داروي Semelil (آنژي پارس) که يک ترکيب گياهي جديد و موثردر درمان زخم پاي ديابتي مي باشد، در مقايسه با دارونما مورد مطالعه قرار گرفت. بررسي هاي آزمايشگاهي پايه و 3 ماه پس از درمان شامل شمارش کامل خون، قندخون ناشتا، پروفايل چربي ها، انسولين ناشتا، بررسي کارکرد کبدي، کليوي همراه با اندازه گيري سطوح TNF-a، HS-CRP و هموسيستئين انجام شد. وضعيت سيستم اکسيداتيو نيز با بررسي هاي آزمايشگاهي ظرفيت آنتي اکسيداتيو تام، پراکسيداسيون چربي، اندزه گيري دئوکسي گوانوزين و گروه هاي کربونيل سرم مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: به جز تغيير در سطوح دئوکسي گوانوزين (P=0.05) پس از مصرف آنژي پارس، تغيير معني داري در ساير پارامترهاي التهابي و اکسيداتيو مورد بررسي روي نداد.
نتيجه گيري: سازوکارهاي ديگري بجز اثرات آنتي اکسيداتيو در بهبود زخم پاي ديابتي ناشي از آنژي پارس دخالت دارند.