مقاله بررسي اثر ريشه کني هليکوباکتر پيلوري بر درمان کهير مزمن ايديوپاتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه 2 تا 8 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ريشه کني هليکوباکتر پيلوري بر درمان کهير مزمن ايديوپاتيک
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليكوباكترپيلوري
مقاله كهير مزمن ايديوپاتيك
مقاله درمان ريشه كني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: حاج حيدري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اعلا شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خليليان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كهير مزمن ايديوپاتيك (Chronic Idiopathic Urticaria; CIU) بيماري عودكننده اي است كه با كهير خارش دار براي حداقل 6 هفته همراه است. در اين بيماران عامل شروع كننده بيماري يا علت آن ناشناخته است. برخي مطالعات ارگانيزم هليكوباكترپيلوري را در بروز آن دخيل دانسته و برخي آن را رد كردهاند. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير رژيم درماني ريشه كني هليكوباكترپيلوري در درمان CIU انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه كارآزمايي باليني كنترل شده بصورت دو سويه کور انجام شد. 60 بيمار مبتلا به CIU وارد مطالعه شده و با استفاده از تست تنفس اوره از نظر آلودگي به هليکوباکترپيلوري بررسي شدند. بيماران با تست تنفسي اوره مثبت به دو گروه مورد (دريافت کننده رژيم درماني 4 دارويي آموكسيسيلين، امپرازول، بيسموت و مترونيدازول) و شاهد (پلاسبو) بطور تصادفي تقسيم شدند. علايم گوارشي و پوستي بيماران پيش از درمان، يك ماه و سه ماه پس از درمان مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: از 60 بيمارCIU ، 32 نفر (53.4 درصد) تست تنفسي اوره مثبت (آلوده) داشتند. 15 نفر از گروه مورد و 13 نفر از گروه شاهد در تجزيه و تحليل نهايي شركت كردند. تفاوت معني داري بين دو گروه از نظر علايم گوارشي و پوستي در آغاز مطالعه يك و سه ماه پس از درمان مشاهده نشد. فقط ترش كردن درگروه مورد بعد از 3 ماه كمتر از گروه شاهد بود (p=0.029).
استنتاج: درمان ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بيماران CIU تاثيري در بهبودي آنان ندارد.