مقاله بررسي اثر نانو لايه هاي نقره کندوپاشي در بازتابش انرژي حرارتي نور خورشيد توسط شيشه سفيد در آينه هاي حرارتي- خورشيدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در علوم و مهندسي سطح از صفحه 79 تا 85 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نانو لايه هاي نقره کندوپاشي در بازتابش انرژي حرارتي نور خورشيد توسط شيشه سفيد در آينه هاي حرارتي- خورشيدي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آيينه خورشيدي
مقاله نانولايه نقره
مقاله بازتابش مادون قرمز
مقاله کندوپاش مغناطيسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نسب ندا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شهبازي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: باغشاهي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: زنده نام اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: منصور مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش آينه هاي خورشيدي با نشاندن يک لايه نقره بر روي شيشه سفيد ساخته شده است. در اين رابطه به منظور چسبندگي مناسب لايه نقره به شيشه از لايه واسط اکسيد اينديم قلع استفاده شد.
در اين رابطه براي انباشت لايه هاي نقره از روش کند و پاش مغناطيسي DC استفاده شده و مشخصات لايه ها توسط روش اسپکتروفتومتري، RMS و XRD مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج آزمايش ها نشان دادند که افزايش ضخامت لايه ITO، دماي زير لايه و کاهش اندازه دانه نقره باعث کاهش بازتابش شد. ميزان بازتابش مادون قرمز با افزايش ضخامت لايه Ag افزايش يافت.