مقاله بررسي اثر نسبت هاي مختلف بذر بر عملكرد علوفه در كشت مخلوط جو و ماش علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مرتع از صفحه 79 تا 89 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نسبت هاي مختلف بذر بر عملكرد علوفه در كشت مخلوط جو و ماش علوفه اي
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكم
مقاله جو
مقاله ماش،‌ كشت مخلوط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداحامي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبيان سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبيان سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كشت مخلوط، الگوي اقتباس شده از سيستم هاي پايدار طبيعي گياهان از جمله مراتع و جنگل هاي بكر و دست نخورده مي باشد كه نشان مي دهد طبيعت همواره تركيب گونه ها را بر حالت تك گونه اي ترجيح مي دهد. عملكرد بالا و داراي كيفيت عالي مخلوط لگوم- گراس كه نمودي از يك سيستم كشاورزي پايدار مي باشد نقش مهمي در سيستم هاي توليد علوفه دام دارند. به كارگيري مديريت پايدار در اين گونه اراضي از جمله كشت مخلوط با گونه هاي گياهي در تراكم هاي مناسب مي تواند علاوه بر حفظ اين منابع باعث افزايش عملكرد و حاصلخيزي خاك شود. به اين منظور نسبتهاي مختلف بذر به ميزان 0:100) و 33:66 و 66:33 و (100:0 براي كشت مخلوط جو و 2 گونه ي ماشك علوفه اي در آزمايشي به صورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي انجام گرفت. تجزيه واريانس داده ها نشان داده كه عملكرد هر دو تيمارها در سطح %1 معني دار و از نظر ميزان پروتئين نيز تيمار ميزان تراكم در سطح %1 معني دار بوده، مقايسه ميانگين ها نيز نشان داد كه تيمار (تركيب Hordeum vulgar- Vicia villosa با تراكم (33:66 با توليد 5.266 تن در هكتار از بيشترين عملكرد و 17.14 بالاترين درصد پروتئين برخوردار مي باشد. براين اساس استفاده از گونه Vicia villosa در كشت مخلوط جو با نسبت تراكم 33:66 شرايط منطقه توصيه مي گردد.