مقاله بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي و کم کاري تيروئيد در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران در سال 1386 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه 287 تا 290 منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي و کم کاري تيروئيد در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران در سال 1386
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله کم کاري تيروئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملاحسيني شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: خالصي پوپک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كم كاري تيروئيد بيماري مزمني است كه مي تواند بر درك بيماران از سلامتي و كيفيت زندگي آنها اثر بگذارد. اين پژوهش با هدف تعيين کيفيت زندگي بيماران مبتلا به کم کاري تيروئيد مراجعه کننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، 100 بيمار مبتلا به کم کاري تيروئيد مورد ببرسي قرار گرفتند. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه اي شامل 4 بخش استفاده شد. قسمت اول داراي 10 سوال مربوط به مشخصات دموگرافيك، قسمت دوم 15 سوال مربوط به بررسي وضعيت جسماني، بخش سوم شامل 9 سوال در رابطه با وضعيت روحي، رواني و قسمت چهارم داراي 7 سوال مربوط به وضعيت اجتماعي و 1 سوال در زمينه درك فردي بيمار از كيفيت زندگي بود.
يافته ها:  بالاترين امتياز کيفيت زندگي مربوط به حيطه اجتماعي با ميانگين 89/41 و کمترين ميانگين مربوط به حيطه جسمي با ميانگين 9/39 بود. بيشتر بيماران (73 درصد) از کيفيت زندگي در حد متوسط برخوردار بودند. در بعد جسمي، احساس سرما با ميانگين 75/25، در بعد روحي- رواني، احساس بي حوصلگي با ميانگين 25/30 و در بعد اجتماعي، ناتواني در انجام وظايف محوله شغلي با ميانگين 43 شايعترين علامتي بود که توسط بيماران گزارش شد.
نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشان داد که کيفيت زندگي اکثر بيماران مبتلا به کم کاري تيروئيد در سطح متوسط مي باشد.