مقاله بررسي ارتباط بين چند شکلي ژني +1188 (A ®C) ژن IL-12 با سطح سرمي سيتوکين IL-12 در بيماران مبتلا به عفونت نهفته هپاتيت B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه 39 تا 46 منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين چند شکلي ژني +1188 (A ®C) ژن IL-12 با سطح سرمي سيتوکين IL-12 در بيماران مبتلا به عفونت نهفته هپاتيت B
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آي ال-12
مقاله پلي مورفيسم (ژنتيک)
مقاله هپاتيت بي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عرب آبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورفتح اله علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهي راويز غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پولادوند وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: يقيني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي زاده زرندي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:  عفونت نهفته هپاتيت B (OBI) فرمي باليني از هپاتيت B است  که در آن فرد به رغم منفي بودن  HBsAg داراي HBV-DNA مثبت در خون محيطي است.
هدف: بررسي ارتباط چند شکلي ژني موجود در ناحيه 1188+ ژن
IL-12 و سطح سرمي اين سيتوکين در OBI .
مواد و روش ها: 3700 نمونه پلاسما از نظر
HBsAg و anti-HBc آزمايش شدند. نمونه هاي HBsAg منفي و anti-HBc مثبت از نظر وجود HBV-DNA با روش PCR بررسي شدند. نمونه هاي HBV-DNA مثبت به عنوان موارد عفونت نهفته هپاتيت B به ترتيب با روش هاي PCR-SSP و اليزا از نظر چند شکلي ژن ناحيه 1188+ ژن IL-12 و ميزان سرمي IL-12 بررسي شدند.
نتايج: دو گروه از نظر وجود آلل CC در ناحيه 1188+ تفاوت معني دار آماري داشتند ولي در تمام آلل هاي ديگر تفاوتي بدست نيامد. ميزان سرمي IL-12 در بيماران نسبت به گروه سالم نيز تفاوت معني دار آماري نداشت و بين آلل هاي ناحيه 1188+ ژن IL-12 و ميزان سرمي اين سيتوکين نيز ارتباط معني دار وجود نداشت.
نتيجه گيري: توليد مقادير کافي سيتوکين IL-12  نقص در اين بيماران دارد که شايد ناشي از تفاوت در ژن سيتوکين نسبت به افراد سالم باشد. چون آلل CC با OBI ارتباط معني دار دارد، به نظر مي رسد که اين ناحيه از ژن IL-12 اهميت ويژه اي در ميزان بيان ژن اين سيتوکين داشته باشد. با توجه به عدم ارتباط بين سطح سرمي اين سيتوکين با آلل هاي اين ناحيه، بررسي ارتباط اين آلل ها با ميزان توليد سيتوکين IL-12 در محيط In vitro مي تواند بسيار کمک کننده باشد.