مقاله بررسي افتراق فضايي – مکاني شهر و روستا در ابعاد سرمايه اجتماعي «مطالعه موردي شهرستان خرم آباد» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 125 تا 147 منتشر شده است.
نام: بررسي افتراق فضايي – مکاني شهر و روستا در ابعاد سرمايه اجتماعي «مطالعه موردي شهرستان خرم آباد»
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاوت هاي فضايي – مکاني
مقاله شهر
مقاله روستا
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله شهرستان خرم آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاپور سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه اجتماعي يکي از عوامل تاثيرگذار بر ابعاد گوناگون زندگي انسان است و تاثيرات زيادي بر بنيان هاي علمي و اجرايي توسعه در نواحي شهري و روستايي مي گذارد. ميزان و چگونگي سرمايه اجتماعي در مکان هاي مختلف تفاوت هاي متعددي دارد. هدف اين پژوهش در گام نخست تعين ميزان سرمايه اجتماعي در سطح شهر و روستاهاي اطراف خرم آباد و در مرحله بعدي، بررسي تفاوت هاي سرمايه اجتماعي بين اين شهر و روستاهاي اطراف آن است، زيرا با شناخت سرمايه اجتماعي شهر و روستا و درک تفاوت هاي آنها، مديريت و برنامه ريزي شهري، روستايي و به طور کلي ناحيه اي بهتر، دقيق تر و واقعي تر انجام مي شود، روش گردآوري مطالب در اين تحقيق مبتني بر اسنادي – کتابخانه اي و نيز تکميل پرسشنامه بوده که در اين راستا تعدادي پرسشنامه در بين محلات مختلف شهر خرم آباد و نيز تعداد 9 روستاي اين شهرستان که تصادفي انتخاب شده اند، توزيع شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و سيستم اطلاعات جغرافيايي، خروجي ها و تحليل هاي متناسب ارائه شده است. نتايج نشان مي دهد بين شهر و روستا از نظر سرمايه اجتماعي تفاوت هايي وجود دارد که قابل تامل مي باشد. در تحقيق حاضر تفاوت هاي شهر و روستا از نظر سرمايه اجتماعي در ابعاد مختلف، به شرح زير بوده است:
1: از نظر اعتماد عمومي، شکاف زيادي بين شهر و روستاهاي اطراف خرم آباد وجود دارد. در حالي که از نظر اعتماد رسمي، تفاوت چنداني بين شهر و روستاهاي شهرستان خرم آباد نبوده است.
2: ميزان مشارکت غيررسمي روستاييان خيلي بيشتر از افراد شهري بوده است. از نظر مشارکت رسمي نيز، روستاييان شهرستان خرم آباد از مشارکت بيشتري نسبت به شهروندان خرم آبادي برخوردار بوده اند.