مقاله بررسي بيماران مبتلا به آنژيوفيبروماي نازوفارنکس مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اهواز طي ده سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه 169 تا 174 منتشر شده است.
نام: بررسي بيماران مبتلا به آنژيوفيبروماي نازوفارنکس مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اهواز طي ده سال
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوفيبروما
مقاله نازوفارنکس
مقاله خونريزي بيني
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرافراز مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: ركابي بنا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نيك اخلاق سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: صاكي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي پور اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنژيوفيبروم يک توده خوش خيم، پر عروق و نادر نازوفارنکس با تهاجم موضعي بوده، به طور کلاسيک نوجوانان مذکر را مبتلا نموده و حدود 05/0 درصد از کل تومورهاي سرو گردن را شامل مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني سن، جنس، شکايات، علايم باليني و ميزان عود در بيماران بود.
روش بررسي: در اين مطالعه گذشته نگر توصيفي بيماران مبتلا به آنژيوفيبروما كه بين سال هاي 1375 تا 1384 در مركز گوش و حلق و بيني بيمارستان امام خميني اهواز تحت درمان قرار گرفته اند، مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: در اين مطالعه 23 بيمار ارزيابي شدند كه 7/95 درصد آن ها را مردان تشکيل مي دادند. سن متوسط بيماران 17 سال بود. خونريزي از بيني (9/88 درصد) و پس از آن گرفتگي بيني (3/83 درصد) شايع ترين و مهم ترين علايم اوليه بيماران را شامل مي شدند. شايع ترين يافته باليني در بيماران شامل توده بيني (9/88 درصد) و سپس عفونت گوش مياني و بيرون زدگي چشم (1/11 درصد) بودند. عود عوارض در 04/30 درصد بيماران بين 3 تا 12 ماه (با ميانگين زماني 5/8 ماه) ديده شد.
نتيجه گيري: آنژيوفيبروما عمدتا محدود به گروه جوانان مذکر بوده و به ندرت در زنان ديده مي شود. گرفتن شرح حال دقيق و توجه به علايم شايعي همانند خونريزي و گرفتگي بيني به ويژه در نوجوانان مذکر، در تشخيص زودرس اين تومور و پيشگيري از گسترش و عوارض ناشي از آن از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد.