مقاله بررسي تاثير آموزش کارآفريني بر روحيه کارآفريني دانش آموزان دبيرستاني شهرستان کازرون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1386 در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه 101 تا 113 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش کارآفريني بر روحيه کارآفريني دانش آموزان دبيرستاني شهرستان کازرون
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله آموزش کارآفريني
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخ پري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش کارآفريني بر ميزان روحيه کارآفريني دانش آموزان دبيرستاني شهرستان کازرون است. جامعه آماري پژوهش شامل همه دانش آموزان دوره متوسطه شاغل به تحصيل در دبيرستان هاي شهرستان کازرون در سال تحصيلي 85-86 است. تعداد 130 نفر از اين دانش آموزان بر اساس روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقيق علي- مقايسه اي است و اطلاعات لازم با استفاده از پرسش نامه روحيه کارآفريني صمد آقايي (α =12.19،(p<.001 جمع آوري شد. نتايج آماري حاصل از اجراي آزمونهاي t ,F نشان داد که روحيه کارآفريني دانش آموزاني که آموزش کارآفريني ديده اند، نسبت به دانش آموزاني که آموزش نديده اند، بالاتر است. همچنين دانش آموزاني که در رشته هاي فني و حرفه اي و کاردانش تحصيل مي کنند، نسبت به ساير دانش آموزان که در رشته هاي نظري تحصيل مي کنند، روحيه کارآفريني بالاتري دارند. بين دانش آموزان با معدل بالا (17 به بالا) و دانش آموزان با معدل پايين (زير 14)، از نظر روحيه کارآفريني، تفاوت معناداري وجود ندارد. ميزان روحيه کارآفريني دانش آموزان دختر و پسري که آموزش کارآفريني مي بينند با ميزان روحيه کارآفريني دانش آموزان دختر و پسري که آموزش کارآفريني نمي بينند، تفاوت معناداري دارد.