مقاله بررسي تاثير تجويز قبل و همزمان داروهاي ضدبارداري خوراکي بر غلظت تام و آزاد مورفين ادرار در دو مدل تحمل و وابستگي در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فيض از صفحه 271 تا 277 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تجويز قبل و همزمان داروهاي ضدبارداري خوراکي بر غلظت تام و آزاد مورفين ادرار در دو مدل تحمل و وابستگي در موش صحرايي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفين
مقاله اعتياد
مقاله وابستگي
مقاله تحمل دارو
مقاله استروژن ها
مقاله پروژسترون
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبقراني موسي
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوآذر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شتاب بوشهري سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: احدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صدر سيدشهاب الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه روش هاي مختلفي جهت تشخيص فوري و دقيق اعتياد به موادمخدر توصيه مي گردد. از آن ميان مي توان به روش هاي غربالي و آزمون هاي تاييدي اشاره نمود. گزارشات متعددي مبني بر تاثير احتمالي قرص هاي ضد بارداري خوراکي (OCP) بر افزايش کليرانس و دفع مورفين وجود دارد. هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي دقيق اثر داروهاي OCP بر دفع مورفين و اهميت باليني آن است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه دو روش تجويز مزمن مورفين (تولرانس و وابستگي) مورد استفاده قرار گرفت. همچنين دو داروي هورموني استروژن (10mg/kg) و پروژسترون (20mg/kg) دو روز قبل و همزمان با تجويز مورفين در هر دو روش به حيوانات تزريق گرديدند. سپس نمونه هاي ادراري (با توالي 6 ساعته) به مدت 24 ساعت گرفته شد. و از روش HPLC به منظور شناسايي و اندازه گيري کمي مورفين در ادرار موش صحرايي استفاده شد. نتايج با استفاده از آزمون آماري اندازه گيري مکرر (Repeated Measures ANOVA) مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: اين مطالعه نشان داد که متابوليسم مورفين 6 و 12 ساعت بعد از قطع مورفين در مقايسه با گروه کنترل افزايش مي يابد، در حالي که 18 و 24 ساعت بعد از قطع تجويز مورفين تفاوت معني داري ديده نمي شود.
نتيجه گيري: نتايج فوق بيان گر آن است که تاثير هورمون هاي استروژن و پروژسترون بر متابوليسم و دفع مورفين گذرا بوده و در نهايت دفع مورفين کونژوگه در دو گروه دارو و کنترل به يک اندازه مي رسد. لذا، در مصرف داروهاي ضدبارداري به لحاظ باليني تاثير قابل توجهي بر آزمون هاي تشخيص اعتياد ندارند و نمي تواند به عنوان تقلب در آزمون هاي تشخيص اعتياد محسوب گردد.