مقاله بررسي تاثير عصاره کومبوجا در ترميم زخم پوستي موش نر بالغ نژاد NMRI در شرايط in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در زيست شناسي تكويني از صفحه 1 تا 6 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عصاره کومبوجا در ترميم زخم پوستي موش نر بالغ نژاد NMRI در شرايط in vitro
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کومبوجا
مقاله پوست آسيب ديده
مقاله ترميم زخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کومبوجا يک منبع غذايي و شفا بخش باستاني با منشا آسيايي است که داراي اثرات ضد ميکروبي، ضد باکتريايي و همچنين داراي فعاليت سم زدايي و درخشندگي پوست است. هدف از اين پژوهش اثرات درماني کومبوجا در ترميم زخم هاي پوستي در شرايط in vitro  مورد بررسي قرار گرفت. پوست بدون موي موش نر بالغ با استفاده از تکنيک گريد در محيط کشت DMEM در فاز بين محيط کشت مايع و هوا در 37±0.10C به مدت سه روز انکوبه شد. در اين کار تحقيقي 5 گروه از نمونه پوست آسيب ديده با اسکالپل شامل گروههاي کنترل (پوست سالم)، شم (پوست آسيب ديده در مقابل DMEM)، تجربي 1 (دوز 25% عصاره کومبوجا)، تجربي 2 (دوز 50%) و تجربي 3 (دوز 70%) مورد بررسي قرار گرفتند. سپس مطالعات هيستولوژيکي مربوطه روي آنها انجام گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش افزايش سرعت جمع شدگي زخم پوست، افزايش معني دار ضخامت هيپودرم در دوز 70% و کاهش معني دار ضخامت اپيدرم و درم در مقايسه با گروه شم و کاهش معني دار کل پوست در دوزهاي 25% و 50% اما در 70% هم تراز با نمونه شم را نشان داد. همچنين افزايش معني دار ضخامت قطر فوليکول مو در دوز 70% نسبت به نمونه شم ديده شد. نتايج فوق نشان مي دهد که عصاره کومبوجا داراي اثرات جمع شدگي زخم پوست وابسته به مقدار است.