مقاله بررسي تاثير غلظت و نوع نمك بر ميانكنش آدريامايسين باهيستون H1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه 1 تا 7 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير غلظت و نوع نمك بر ميانكنش آدريامايسين باهيستون H1
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كروماتين
مقاله هيستون H1
مقاله طيف سنجي
مقاله آنتراسيكلين ها
مقاله آدريامايسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: رباني چادگاني عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر، ميانکنش آدريامايسين با پروتئين هيستوني H1 تيموس گوساله در غلظت هاي مختلف نمک ها با استفاده از روش هاي طيف سنجي بررسي شد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه آدريامايسين در غلظت هاي كم، ميزان جذب هيستون H1 را در طول موج 210 نانومتر افزايش مي دهد (هيپرکروميسيتي) در حاليكه اين دارو در غلظت هاي بالاتر سبب کاهش جذب هيستون H1 مي شود (هيپوکروميسيتي). تكرار آزمايشات در حضور غلظت هاي مختلفي از نمک هاي كلرورسديم و كلرورمنيزيم، از شدت يافتن اثرات مذكور و تشديد ميانكنش آدريامايسين با هيستون H1 حکايت دارد. بعلاوه، درحضور كلرور منيزيم نسبت به كلرور سديم، تغييرات بيشتري مشاهده مي شود. بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده به نظر مي رسد نه تنها ميزان نمك بلكه نوع نمك موجود در محيط نيز مي تواند فرآيند ميانکنش آدريامايسين با هيستون H1 را تحت تاثير قرار دهد.