مقاله بررسي تاثير فعاليت هاي کشت و صنعت بر توسعه شهر نوبنياد پارس آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه 1 تا 14 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فعاليت هاي کشت و صنعت بر توسعه شهر نوبنياد پارس آباد
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجتمع هاي کشت و صنعت
مقاله شهر نوبنياد
مقاله توسعه کالبدي
مقاله فعاليت
مقاله پارس آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي رجب
جناب آقای / سرکار خانم: زياري كرامت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت تاثير فعاليت کشت و صنعت بر پويش شهرنشيني در شهر نوبنياد پارس آباد، تحولات اجتماعي ـ اقتصادي و کالبدي شهر پارس آباد و شناخت سازوکارهاي تاثير فعاليت هاي کشت و صنعت بر توسعه شهر پارس آباد، از مهمترين اهداف اين بررسي است. نوع تحقيق، توسعه اي ـ بنيادي و روش بررسي آن توصيفي ـ تحليلي است. نتايج بررسي نشان مي دهد که جمعيت شهر پارس آباد ـ که در اولين دوره سرشماري در سال 1335 در حدود 500 نفر بوده است ـ با نرخ رشدي بسيار بالا در بين شهرهاي کشور، در آخرين دوره سرشماري در سال 1385 به 82000 نفر افزايش يافته است. توسعه اين شهر عمدتا در نتيجه گسترش فعاليت مجتمع هاي کشت و صنعت و فرصت هاي اشتغال صورت گرفته و فرآيندهاي توليدي و صنايع تبديلي و سرانجام ارزش افزوده هاي ناشي از فعاليت هاي زنجيره اي وابسته به بخش کشاورزي کلان مقياس با مديريت دولتي، روند توسعه آن را سرعت بخشيده است. توسعه کشاورزي همچنين مشاغل جديدي را به وجود آورده و بنگاه هاي مختلفي بر مبناي آن داير گرديده است. در مسير جاده هاي اصلي و فرعي به شهر، مغازه ها و مراکز کسب و کار تازه اي ايجاد شده و در نهايت حجم آمد وشد به شهر مشخصا افزايش يافته است. 94 درصد افراد مورد بررسي در پژوهش حاضر، بر اين باورند که کشت و صنعت ها و فعاليت هاي اقتصادي وابسته به آنها، بيشترين تاثير را در توسعه فيزيکي و کالبدي شهر پارس آباد، طي 40 سال گذشته داشته اند. مقايسه روند رشد اين شهر با ديگر شهرهاي استان و منطقه مورد مطالعه طي نيم قرن اخير، و همچنين حجم سرمايه گذاري گسترده و گردش مالي بالاي شرکت هاي کشت و صنعت، نشان مي دهد که توسعه شهر پارس آباد عمدتا از کشت و صنعت ها و فعاليت هاي وابسته به آنها تاثير پذيرفته است.