مقاله بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه 171 تا 200 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير كاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله تجارت الكترونيكي
مقاله كسب و كار الكترونيكي
مقاله بازاريابي الكترونيكي
مقاله اينترنت
مقاله صادرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهاني شدن بازارها، يكپارچگي اقتصاد جهاني، رقابت شديد، عدم اطمينان، ناپايداري محيط تجارت در سطح جهان الزامات نويني را براي كشورهايي كه علاقه مند به بقا و رقابت در محيط پيچيده و ناپايدار اقتصاد جهاني هستند، پديد آورده اند. اين الزامات، در برگيرنده مواردي همچون استفاده از ابزارها، تكنولوژي ها و روش هاي جديد براي انجام فعاليت هاي تجاري از جمله صادرات است. با توجه به اين كه به زعم برخي از صاحبنظران، اقتصاد آينده اقتصاد شبكه محور خواهد بود، برخورداري از توانمندي هاي همچون توان صادرات به روش الكترونيكي براي حضور موفق در چنين اقتصادي ضرورت دارد.
در اين تحقيق تاثير کاربرد تجارت الكترونيكي بر ميزان صادرات فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه گيري و پيشنهادات لازم ارايه گرديده است. در اين تحقيق ضمن مرور ادبيات نظري تحقيق، به تبين موضوع و روش تحقيق پرداخته است.
براي اجراي پژوهش از روش ميداني كه با مطالعه كتابخانه اي مورد پشتيباني قرار گرفته، استفاده شده است. نمونه آماري شامل شركت هاي عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي است. پس از بررسي ادبيات تحقيق و تجزيه و تحليل شاخص هاي توانمندي هاي تجارت الكترونيكي 24 شاخص اصلي در قالب سه متغير بهبود كارايي فرايند صادراتي، افزايش درآمد و كاهش هزينه هاي صادراتي، شناسايي و تدوين گرديد و داده ها از طريق پرسشنامه جمع آوري شد و از تكنيك هاي كمي و كيفي آماري براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است که نتايج حاصله حاکي از تاثير مثبت و معني دار کاربرد تجارت الکترونيکي بر ميزان صادرات و سه متغير مورد ارزيابي مي باشد.
با توجه به نتايج حاصل از تحقيق به سياستگذارن دولتي فعال در زمينه صادرات و همچنين مديران فعال در زمينه صادرات توصيه مي گردد هرچه بيشتر به امر تجارت الکترونيکي به منظور توسعه صادرات، در تدوين سياست هاي صادراتي خود توجه لازم را منظور دارند.