مقاله بررسي تاثير مولفه هاي اقتصاد نوين بر کارايي صنايع در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه 131 تا 152 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مولفه هاي اقتصاد نوين بر کارايي صنايع در ايران
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله اقتصاد نوين
مقاله تحليل پوششي داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: مبارك اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله، شناسايي ميزان اثرات مولفه هاي اقتصاد نوين بر کارايي صنايع مختلف با کدهاي دو رقمي در ايران طي سال هاي 84-1374 است. نتايج حاصل از روش تحليل پوششي داده ها نشان مي دهد که ميزان کارايي در صنايع مختلف، متفاوت بوده است و مولفه هاي اقتصاد نوين همچون هزينه هاي تحقيق و توسعه، اندازه صنعت، مواد اوليه مصرفي وارداتي از کشورهاي پيشرفته و سهم مالکيت خصوصي، بر ميزان کارايي در صنايع مختلف تاثير مثبت داشته است. براي بررسي اين اثرات، از روش داده هاي ترکيبي استفاده شده است.