مقاله بررسي تاثير نااطميناني اقتصادي برتقاضاي پول: مطالعه موردي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در تحقيقات اقتصادي از صفحه 95 تا 116 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير نااطميناني اقتصادي برتقاضاي پول: مطالعه موردي ايران
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص نااطميناني اقتصادي
مقاله تقاضاي پول
مقاله فراريت يا بي ثباتي (Volatility)
مقاله مدل هاي نا همساني واريانس شرطي
مقاله روش هم گرايي (ARDL)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهمرده نظر
جناب آقای / سرکار خانم: روشن رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، تاثير «نااطميناني اقتصادي» بر تقاضاي پول براي دوره زماني (1386-1352) در كشور ايران، بررسي مي شود. براي اين منظور با استفاده از يك تئوري تعادل عمومي نشان داده شده است كه علي رغم وجود «نااطميناني هاي اقتصادي»، بسياري از كارگزاران ريسك گريز با در نظرگرفتن تاثيرات چنين نااطميناني هايي پورت فوليوي خود را مي سازند و تقاضاي پول را به صورت تابعي از درآمد دائمي و نرخ بهره  و يك شاخص عدم اطمينان اقتصادي در نظر مي گيرند. لذا نويسندگان با به كارگيري مدل هاي خانواده ARCH/GARCH، شاخصي را به عنوان «نااطميناني اقتصادي» را به كار مي برند، كه  اين شاخص، تركيبي از بي ثباتي هاي موجود در متغيرهاي تاثيرگذار بر تقاضاي پول در ايران است،  اين متغيرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ هاي سود بانكي، تورم، بازار سهام، توليد ناخالص ملي. پس از محاسبه شاخص نااطميناني اقتصادي، از يك مدل لگاريتمي، با استفاده از روش هم گرايي خود توضيحي با وقفه هاي گسترده (ARDL)، براي تخمين مدل تقاضاي پول استفاده شده است. نتايج تخميني آزمون هاي  ARDLو ECM بيانگر اين مطلب هستند كه به طوركلي، افزايش نااطميناني اقتصادي، منجر به كاهش تقاضاي پول در ايران مي شود.