مقاله بررسي تاثير پليمرهاي HPMC K100M و کاربوپول 974P بر خصوصيات شناوري و رهش ايندومتاسين از سيستم هاي دارو رساني شناور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه 339 تا 352 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پليمرهاي HPMC K100M و کاربوپول 974P بر خصوصيات شناوري و رهش ايندومتاسين از سيستم هاي دارو رساني شناور
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايندومتاسين
مقاله خصوصيات شناوري
مقاله HPMC K100M
مقاله کربوپول
مقاله رهش دارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي فرد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اميري سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از روشهاي نوين دارو رساني سيستم دارورساني شناور است. در اين تحقيق قرصهاي ماتريکسي شناور از داروي ايندومتاسين و پليمرهاي Carbopol 974 P و HPMC K100M تهيه و خصوصيات شناوري قرصها  و ميزان رهش دارو مورد بررسي قرار گرفت.
روشها:  قرصها به روش كمپرسيون مستقيم و با استفاده از Carbopol 974 P ،HPMC K100M ، لاکتوز و عامل شناور کننده و با نسبت هاي گوناگون  تهيه گرديدند. پس از تهيه قرص ها آزمونهاي اوليه انجام گرفت. دستگاه شماره دو فارماکوپه آمريکا و محيط با 1.2pH و7.2  جهت بررسي رهش دارو و محلول اسيدي با pH=1.2 راي مطالعه شناوري استفاده گرديد. براي بررسي کينتيک آزاد سازي ، داده هاي حاصل به مدلهاي درجه صفر، يک، هيگوشي و پپاس برازش گرديدند.
يافته ها: بررسي فرمولاسيون هاي حاوي Carbopol 974 P يا HPMC K100M نشان داد که افزايش ميزان پليمر سبب کاهش رهش مي گردد. استفاده از مخلوط دو پليمر مذکور رهش دارو را به گونه مناسبي کنترل مي نمايد، اما حضور کربوپول به خاطر جذب رطوبت بيشتر در مقايسه با HPMC اثر منفي در خصوصيات شناوري فرمولاسيون ها ايجاد مي نمايد.
نتيجه گيري: استفاده همزمان از پليمر HPMC K100M و لاکتوز به عنوان ماده پرکننده با نسبت تقريبي 1 به 1 و بهره گيري از 5 درصد عامل شناوري مي تواند فرمولاسيون مناسبي از نظر ويژگي هاي رهش و نيز خصوصيات شناوري براي ايندومتاسين به عنوان يک داروي مدل ارايه نمايد.