مقاله بررسي تجربه سازماندهي مجدد زمين در ژاپن براي استفاده از آن در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در هويت شهر از صفحه 3 تا 14 منتشر شده است.
نام: بررسي تجربه سازماندهي مجدد زمين در ژاپن براي استفاده از آن در ايران
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش سازماندهي مجدد زمين
مقاله مشارکت
مقاله بهسازي
مقاله معاصرسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي بنده مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش سازماندهي مجدد زمين با کاربردهاي گوناگون، از جمله ارتقاي بافت هاي آسيب ديده شهري، در کشورهاي بسياري مورد استفاده قرار گرفته است. اين روش، با تکيه بر کاربري مسکوني، از طريق بهينه کردن مساحت و تنظيم دوباره قطعات زمين، تغيير در خطوط مالکيت ها، هماهنگ با توسعه خدمات، تجهيزات و تأسيسات عمومي و زيربنايي شهري و مشاركت مرحله به مرحله شهروندان در فرآيند تحقق طرح، سعي در حفظ ارزش هاي اجتماعي بافت و حفظ ساكنان بومي دارد. در اين مقاله، تجربه مرمتي کشور ژاپن در استفاده از اين روش، با تبيين سابقه کاربرد آن و مزاياي استفاده از اين روش براي گروه مالکان و دولت و انتقادهاي وارد بر آن بررسي شده است. بر اساس يافته هاي مقاله، اجراي موفق اين روش در ايران، نيازمند سازماندهي جمعي و مشارکت عمومي، برگزاري جلسات متعدد تا رسيدن به توافق نظر روي طرح، مرحله بندي اجراي طرح و جذب مناسب سرمايه براي اجراي طرح، مي باشد.