مقاله بررسي تجربي تاثير مقدار سوخت آتش زا در فرآيند احتراق، عملكرد و آلايندگي موتورهاي دوگانه سوز با پاشش غيرمستقيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در دانشکده فني دانشگاه تبريز از صفحه 51 تا 61 منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي تاثير مقدار سوخت آتش زا در فرآيند احتراق، عملكرد و آلايندگي موتورهاي دوگانه سوز با پاشش غيرمستقيم
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتور دو گانه سوز
مقاله احتراق
مقاله آهنگ ظاهري گرماي آزاد شده
مقاله گاز طبيعي
مقاله سوخت آتش زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كوشا اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: پيروزپناه وهاب
جناب آقای / سرکار خانم: خوشبختي سراي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: سلسبيلي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در موتورهاي دوگانه سوز، مقدار سوخت آتش زا تاثير قابل توجهي بر عملكرد و آلايندگي آنها دارد. به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف سوخت آتش زا بر روي فرايند احتراق،‌ عملكرد و آلايندگي اين موتورها در تمامي شرايط باري، آزمايش هاي تجربي بر روي يك موتور دوگانه سوز از نوع پاشش غيرمستقيم انجام شده است. در كار حاضر، پريود تاخير در اشتعال و فرآيند احتراق و شكل گيري آلاينده ها در موتور دوگانه سوز به دو صورت بررسي شده است. در حالت اول سوخت آتش زا ثابت نگه داشته شده و با اضافه كردن سوخت گازي بار موتور افزايش يافته و در حالت دوم براي بار جزيي %25 بار كامل، با كاهش سوخت آتش زا، سوخت گازي بيشتري جايگزين شده است. اين نتايج نشان مي دهند كه در بارهاي كامل، افزايش سوخت گازي و كاهش سوخت آتش زا باعث كوتاه تر شدن دوره احتراق شده و آلاينده هاي CO و TUHC را كاهش مي دهد ولي در بارهاي جزيي با افزايش سوخت گازي و كاهش سوخت آتش زا دوره احتراق طولاني تر شده و آلاينده هاي CO و TUHC شديدا افزايش مي يابند.