مقاله بررسي تجربي و تحليلي گسترش و دماي شعله در آتش استخري با تاثير ذرات نانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در سوخت و احتراق از صفحه 15 تا 23 منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي و تحليلي گسترش و دماي شعله در آتش استخري با تاثير ذرات نانو
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دماي شعله
مقاله آتش استخري
مقاله گسترش شعله
مقاله احاطه شده در آتش
مقاله ذرات نانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: زرين قلم مقدم عبدالصمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، نتايج آزمايش هاي اندازه گيري دماي شعله در جسم احاطه شده در آتش گزارش شده است. اثر ذرات نانو در زمان گسترش شعله مطالعه شده و تاثير متغيرهاي ابعاد آتش استخري، فاصله از پايه شعله، نوع سوخت و ذرات نانو روي دماي شعله بررسي شده است. از نانو لوله کربني چند ديواره به عنوان ذرات نانو و از نفت سفيد و گازوييل به عنوان سوخت استفاده شده است. نتايج نشان داد که ابعاد استخر بيش ترين اثر را در افزايش دماي شعله دارد. در مجموع افزودن نانو لوله کربني چند ديواره به سوخت باعث کاهش 10 تا 20 درصدي دماي شعله مي شود، هم چنين باعث افزايش 15 تا 30 درصدي زمان گسترش شعله نفت سفيد و افزايش 6 تا 26 درصدي زمان گسترش شعله گازوييل مي شود.