مقاله بررسي تست سرطان زايي (Ames assay) در آزمايشگاه هاي پزشکي قانوني تهران و مقايسه آن با آزمايشگاه هاي پاتولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه 212 تا 218 منتشر شده است.
نام: بررسي تست سرطان زايي (Ames assay) در آزمايشگاه هاي پزشکي قانوني تهران و مقايسه آن با آزمايشگاه هاي پاتولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون سرطان زايي
مقاله تست Ames
مقاله پزشکي قانون
مقاله آزمايشگاه پاتولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوآذر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي خوانساري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري مجيد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاوياني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سرطان يکي از شايع ترين بيماري ها در دنيا بوده و يکي از اصلي ترين عوامل ايجاد سرطان مواد جهش زا مي باشند (حدود %90 موتاژن ها سرطان زا هستند). بنابراين تکنسين هاي آزمايشگاهي که در طولاني مدت در تماس با آلاينده هاي جهش زا مانند بنزن، فرمالدئيد و گزايلازين مي باشند ممکن است در خطر ابتلا به سرطان قرار داشته باشند. نتايج مطالعات قبلي آزمون جهش زايي بر روي نمونه تکنسين هاي آزمايشگاه هاي پاتولوژي دانشگاه علوم پزشکي حضور عوامل موتاژنيک را مسجل ساخت. و به اين ترتيب ارزيابي ميزان جهش زايي بر روي نمونه هاي ادرار تکنسين هاي آزمايشگاه هاي پزشکي قانوني مدنظر قرار گرفت.
روش کار: جهت دسترسي به حداکثر ميزان آلاينده، نمونه ادرار کليه پرسنل آزمايشگاه در پايان هفته کاري جمع آوري گرديد. بعد از جمع آوري نمونه ها، توسط ستون هاي C18 عمل استخراج انجام گرفته و سپس با استفاده از دو مدل همراه و بدون سيستم فعال ساز متابوليسم و به وسيله سوش هاي TA100 و TA98 که جزء سوش هاي استاندارد در آزمون Ames مي باشند مورد آزمايش قرار گرفتند.
يافته ها: در مطالعه فوق در مجموع نتايج مثبت سرطان زايي با استفاده از سوش هاي TA98 همراه با اکتيويتور در دو مورد با ضريب سميت و سرطان زايي نسبتا بالا، متعلق به آزمايشگاه پاتولوژي بدست آمد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از آزمون سرطان زايي با استفاده از سوش TA98 همراه با فعال کننده متابوليسم مثبت بوده و به اين ترتيب احتمال ريسک ابتلا به سرطان در بخش پاتولوژي آزمايشگاه پزشکي قانوني همانند آزمايشگاه پاتولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران وجود دارد. نتيجه مثبت کاذب با توجه به عدم استعمال دخانيات و نبودن عوامل مداخله گر در کيس هاي مطرحه به احتمال بسيار زياد منتفي مي باشد.