مقاله بررسي توانايي گونه مخمر ساکارومايسس سرويزيه جهت کاهش آفلاتوکسين موجود در پسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه 81 تا 88 منتشر شده است.
نام: بررسي توانايي گونه مخمر ساکارومايسس سرويزيه جهت کاهش آفلاتوکسين موجود در پسته
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله مخمر
مقاله افلاتوکسين
مقاله اتصال سطحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهايي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، توانايي اتصال افلاتوکسين به ديواره سلولي مخمر ساکارومايسس سرويزيه به منظور کاهش سميت افلاتوکسين بر روي نمونه هاي پسته مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاکي از اين است که در غلظت 10 ppb افلاتوکسين، مخمر در فاز لگاريتمي مي تواند با حدود %40 از افلاتوکسين موجود اتصال برقرار کند. تيمارهاي اسيدي و حرارتي، اين توانايي را به ترتيب به حدود %60 و %55 افزايش مي دهند. به نظر مي رسد اتصال افلاتوکسين به مخمر يک پديده فيزيکي باشد که در مدت 3-2 ساعت ابتداي فرآيند به حد اشباع خود مي رسد. همچنين نتايج نشان داد که تثبيت مخمر بر روي پسته آلوده به افلاتوکسين در جهت کاهش سم، تاثيري بر فاکتور رنگ ندارد. فاکتورهاي هانتر لب (b*, a*, L*) تغييرات قابل توجهي نشان نمي دهند. نتايج نشانگر آن است که سلول هاي مخمر، زنده يا غيرزنده، متصل کننده موثر افلاتوکسين مي باشند و اين ويژگي به خصوص در غذاهايي که ميزان بالاي افلاتوکسين در آنها يک عامل مخاطره آميز محسوب مي شود، قابل توجه است.