مقاله بررسي جهت هاي توسعه مناطق حاشيه نشين شهر اهواز با استفاده از GIS و RS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه 15 تا 28 منتشر شده است.
نام: بررسي جهت هاي توسعه مناطق حاشيه نشين شهر اهواز با استفاده از GIS و RS
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکونتگاه هاي غيررسمي
مقاله توسعه شهري
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله سنجش از دور
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد علي
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده ايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر اهواز از جمله کلان شهرهايي است که حاشيه نشيني يکي از مسايل مهم آن به شمار مي آيد. پژوهش حاضر بر آن است تا جهت گسترش محله هاي حاشيه نشين شهر اهواز را در چند دهه اخير مورد ارزيابي قرار دهد. براي اين کار سه نوع داده مختلف جمع آوري و تهيه گرديد: نقشه حريم قانوني شهر، نقشه کاربري اراضي حاصل از طبقه بندي تصاوير ماهواره اي، و نقشه کاربري اراضي شهري (طرح جامع و تفصيلي). ابتدا مساحت اختصاص يافته به محله هاي حاشيه نشين در تمام جهت ها براي هر يک از داده هاي ذکر شده به دست آمد. سپس با مقايسه مساحت در دو دوره، ميزان توسعه محله ها در هر يک از جهت هاي جغرافيايي محاسبه گرديد. در پايان، با مقايسه نتايج به دست آمده، ميزان توسعه محله هاي حاشيه نشين در جهت هاي مختلف، به ترتيب سه جهت شمال غربي (NW)، جنوب (S) و جنوب غربي (SW) به عنوان جهت هاي غالب توسعه مشخص گرديد. مقايسه نتايج با نقشه موانع توسعه محله ها، نشان مي دهد که با وجود موانعي که بر سر راه توسعه محله ها ذکر شده است، گسترش آنها همچنان ادامه دارد. درنهايت براي پيش گيري از توسعه اين مناطق، ايده هايي از قبيل ايجاد کمربند سبز، نظارت بر ساخت و ساز، واگذاري زمين هاي قانوني و موارد ديگر پيشنهاد شده است.