مقاله بررسي خصوصيات زيستي و توليد مثلي لاک پشت عقابي در Eretmochelys imbricate جزيره هرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم محيطي از صفحه 1 تا 10 منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات زيستي و توليد مثلي لاک پشت عقابي در Eretmochelys imbricate جزيره هرمز
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاک پشت عقابي
مقاله خليج فارس
مقاله خصوصيات زيستي
مقاله لانه گزيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لقماني مهران
جناب آقای / سرکار خانم: سواري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كمي حاجي قلي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول فصل تخم گذاري صفات مهم زيست سنجي از قبيل طول و عرض مستقيم لاک پشتي، وزن، طول و عرض منحني لاک پشتي، طول لاک شکمي، طول دم و صفات توليد مثلي از جمله تعداد کل تخم ها، تعداد تخم هاي غيرنرمال و نرمال، وزن و قطر تخمها در 41 لاک پشت عقابي (Eretmochelys imbricata) از اواسط اسفند 1384 تا خرداد 1385 اندازه گيري شد. فقط %49 از لاک پشت هاي زيست سنجي شده تخمگذاري نمودند. آناليز دانه بندي در نقاط تخم گذاري نشان داد که سواحل داراي سايز دانه بندي بين 2 تا %0.063 ميلي متر بوده و موفقيت لانه گزيني در نقاطي با دانه بندي بين 0.25 تا 0.125 ميلي متر بالاتر بود. ميانگين وزن و طول مستقيم 44.45 کيلوگرم و 65.22 سانتي متر بوده که در مقايسه با لاک پشت هاي عقابي در ساير جزاير ايراني و منطقه خليج فارس مشابه بوده ولي نسبت به ساير نقاط جهان از ميانگين طولي و وزني پايين تري برخوردار بودند. توزيع طولي و وزني نشان داد لاک پشت هاي مراجعه کننده براي تخم گذاري داراي سنين مختلفي بودند. ميانگين کل تعداد تخم ها 92 عدد و ميانگين قطر و وزن تخم ها 37.18 ميلي متر و 30.45 گرم بود که در مقايسه با ساير جزاير ايراني و منطقه خليج فارس مشابه بوده ولي در مقايسه با ساير نقاط جهان داراي ميانگين تعداد کل تخم پايين تر و ميانگين قطر و وزن تخم بالاتر بودند. در نهايت چنين نتيجه گيري مي شود که لاک پشت هاي جزيره هرمز و حتي منطقه خليج فارس از نظر اندازه کوچک تر از ساير نقاط جهان بوده و تعداد تخم هاي کم تري نيز مي گذارند ولي اندازه تخم ها و در نتيجه اندازه نوزادها بزرگتر بوده که تا حدودي مي تواند در افزايش شانس بقا، نوزادان تاثيرگذار باشد.