مقاله بررسي دز جذبي اندام هاي مهم پرتوكاران راكتور تحقيقاتي تهران با استفاده از فانتوم معادل بافت و دزيمتر TLD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه 62 تا 65 منتشر شده است.
نام: بررسي دز جذبي اندام هاي مهم پرتوكاران راكتور تحقيقاتي تهران با استفاده از فانتوم معادل بافت و دزيمتر TLD
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دزيمتري ترمولومينسانس
مقاله دز جذبي بافت
مقاله پرتوگيري شغلي
مقاله شبيه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني الهام
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي اميرخيزي نويده
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي محمدزاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين كار تحقيقاتي با بازسازي شرايط كاري پرتوكاران با استفاده از فانتوم معادل بافت RANDO و با بهره گيري از دزيمترهاي TLD100H (LiF:Mg:P:Cu) و TLD خوان مدل 4500Harshaw ، دز جذبي پرتوهاي گاما و ايكس پرانرژي در قرنيه چشم، تيروييد و گنادها برحسب µSv اندازه گيري شد. بازسازي ها در وضعيت هاي عادي و اضطراري و در نقاط از پيش تعيين شده انجام شدند. نتايج حاصل از اين طرح تحقيقاتي نشان مي دهد كه ميزان دز جذبي در اندام هاي مختلف پرتوكاران در شرايط طبيعي كار و براي حضور در محل هاي مجاز كم تر از استانداردهاي ملي و بين المللي بوده و ميزان پرتوگيري چندين ساعته تمام بدن و اندام هاي مختلف پرتوكاران در محل هاي كنترل شده و يا ممنوعه علي رغم اين كه 10 برابر شرايط كاري طبيعي است، هم چنان كم تر از حدود تعيين شده مي باشد. حوادث ناشي از خطاي انساني در حين ترخيص نمونه هاي پرتوزا از استخر رآكتور ممكن است در صورت چندين نوبت تكرار در سال، ميزان پرتوگيري تمام بدن پرتوكار را به بيش تر از حد تعيين شده  [1]20mSvدر سال برساند.