مقاله بررسي ديدگاه هاي اختلافي امام خميني در تعليقه بر مقدمه و شرح قيصري بر فصوص الحكم ابن عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1387 در آينه معرفت از صفحه 123 تا 143 منتشر شده است.
نام: بررسي ديدگاه هاي اختلافي امام خميني در تعليقه بر مقدمه و شرح قيصري بر فصوص الحكم ابن عربي
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجود
مقاله ماهيت
مقاله اعيان ثابته
مقاله جوهر
مقاله عرض
مقاله اسم
مقاله حمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امام خميني بر تقسيم بندي قيصري بر مراتب عالم اشكال كرده، آن را از لواحق ماهيت دانسته نه وجود و اسم رحمن را مقام بسط (ظهور) و اسم رحيم را مقام قبض (بطون) وجود آورده، اسم «الله» را جمع بسط و قبض دانسته، لذا مانند فلاسفه، اسم رحمن را رب عقل اول و اسم رحيم را رب نفس كلي نمي گيرد.
جعل را متعلق به ماهيت مي گيرد و در حضرت علميه و غير آن بين وجود و ماهيت فرقي قائل نمي شود.
در بحث «شيئيت ثبوت» مي گويد: عين ممكن هرگز بوي وجود به مشامش نمي رسد و وجود واحد شخصي اطلاقي است ولي به واسطه اسما و صفات و صور اسما متعدد مي شود و اختلاف جواهر جنسيه را توسط جواهر فصليه آورده نه با اعراض كليه و درباره انواع حمد مي گويد: حمد فعلي اظهار كمال محمود با عمل است و حمد خداوند را در آينه تفضيلي مي داند و انواع حمد را ذاتا يكي مي گيرد كه فقط برحسب تكثر اسما و صفات مختلف مي شوند.