مقاله بررسي رابطه رفتار توليد جبراني و وابستگي متقابل ميان توليدكنندگان و آزمون آن در بازار جهاني نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در تحقيقات اقتصادي از صفحه 145 تا 170 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه رفتار توليد جبراني و وابستگي متقابل ميان توليدكنندگان و آزمون آن در بازار جهاني نفت
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوپك
مقاله نظريه بازي ها
مقاله رفتار توليد جبراني
مقاله وابستگي متقابل بنگاه ها
مقاله رگرسيون لاجستيك
مقاله ديوان سالاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي قهرمان
جناب آقای / سرکار خانم: لهراسبي پيده لقمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، رفتار انحصاري اوپك به عنوان بزرگ ترين و پايدارترين كارتل بين المللي طي دوره زماني ژانويه 1973 تا سپتامبر 2008، مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اين منظور اصول اوليه نظريه بازي ها را ملاك عمل قرار داده و معياري براي تمايز اين دو ساختار بازاري بر اساس وابستگي متقابل بنگاه ها، استخراج شده است. سپس با استفاده از اين شاخص، مدل رگرسيوني را بر مبناي متغيرهاي توضيحي رفتاري شكل داده و به وسيله آن فرضيه رقابتي در مقابل فرضيه كارتل سازگار مورد آزمون قرار مي گيرد. براي برآورد اين مدل رگرسيوني، از روش لاجيت استفاده شده است. نتايج تخمين هاي به دست آمده نشان مي دهد كه، با وجود انتظار كارشناسان، نه تنها اوپك به عنوان يك كارتل ايده آل در نيست، بلكه حتي نسبت به توليدكنندگان رقابتي نيز عملكرد ضعيف تري دارد. به بيان ديگر، اوپك از يك ساختار ديوان سالارانه تبعيت مي كند كه با رفتار كارتل سازگار تناقض دارد.