مقاله بررسي روند بروز خودکشي و عوامل موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان کرمانشاه (طي سال هاي 1379-1385) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه 219 تا 225 منتشر شده است.
نام: بررسي روند بروز خودکشي و عوامل موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان کرمانشاه (طي سال هاي 1379-1385)
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکشي
مقاله کرمانشاه
مقاله مناطق روستايي
مقاله عوامل موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برخوردار نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: برخوردار ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: خودکشي يکي از معضلات مهم در بخش سلامت به شمار مي آيد. در اين پژوهش تلاش شد تا روش هاي مورد استفاده در خودکشي و پيامد حاصله نيز مورد تحليل قرار گيرد.
روش کار: اين پژوهش با روش توصيفي مقطعي و به صورت گذشته نگر و در مناطق روستايي شهرستان کرمانشاه انجام شد و اطلاعات موردنظر در طي 7 سال (1379-1385) جمع آوري و مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد که در 7 سال مورد بررسي، تعداد موارد خودکشي 239 مورد و ميزان بروز به طور متوسط 22 نفر به ازاي هر صد هزار نفر بوده است. از اين 239 نفر %68.6 را زنان و %31.4 را مردان تشکيل مي داده اند. بيشترين گروه شغلي در زنان، خانم هاي خانه دار (%98.2) و در مردان، شاغلين حرف کشاورزي و دامداري (%41.3) بوده است. در هر دو جنس، گروه سني 20 تا 29 سال (%45.2) بيشترين رده سني بود که اقدام به خودکشي نموده بودند. الگوي فصلي در خودکشي زنان و مردان از هم متفاوت بود به طوري که در زنان بيشترين موارد خودکشي در بهار (%33.5) و در مردان در فصل پاييز (%33.3) روي داده بود. از نظر روش مورد استفاده براي خودکشي در زنان روش غالب، خودسوزي (%65.8) و در مردان مسموميت و دارآويختن خود (هريک با %29.3) تعيين گرديد. از نظر پيامد خودکشي %89.1 موارد منجر به مرگ، %8.8 موارد بهبود يافته، %1.3 موارد منجر به معلوليت شد. به اين ترتيب %87.8 زنان و %92.5 مردان شناسايي شده خودکشي موفق داشته اند.
نتيجه گيري: بررسي روند خودکشي در مناطق روستايي شهرستان کرمانشاه نشان داده است که از سال 79 تا سال 85 يک سير نزولي بر روند خودکشي حاکم بوده است که اجراي برنامه ها و مداخلات بهداشت روان توسط مرکز بهداشت شهرستان مي تواند از عوامل دخيل در اين امر باشد. بالا بودن ميزان بروز خودکشي در روستاهاي شهرستان کرمانشاه نسبت به نرخ کشوري خودکشي زنگ خطري براي مسوولين محلي و کشوري است.