مقاله بررسي ريشه شناختي دو جاينام در استان همدان (نهاوند و آدراپانا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه 159 تا 174 منتشر شده است.
نام: بررسي ريشه شناختي دو جاينام در استان همدان (نهاوند و آدراپانا)
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريشه شناسي
مقاله جاينام
مقاله زبان شناسي تاريخي
مقاله نهاوند
مقاله آدراپانا
مقاله نسا
مقاله گئوماته مغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احديان محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نام هاي جغرافيايي مجموعه بزرگي از واژگان هستند. اين نام ها که در طول قرن ها پديد آمده اند، جاينام(Toponym)  ناميده مي شوند. بررسي جاينام ها از آن روي اهميت دارد که مي تواند در آشکار ساختن بسياري از حقايق تاريخي پنهان که جز نام، اثري از آنها به جاي نمانده است پژوهشگران را ياري دهد. جاينام ها به عنوان واحدهاي زباني در معرض همه تغييراتي هستند که در حوزه زبان روي مي دهد. در بررسي جاينام ها کوشيده مي شود بر پايه روش هاي زبان شناسيِ تاريخي – تطبيقي و با توجه به اطلاعات تاريخي و جغرافيايي مربوط به مکان ها، ريشه شناسي جامعي از اين واژگان عرضه شود.
اين مقاله به بررسي تاريخي – ريشه شناختي دو جاينام «نهاوند» و «آدراپانا» در استان همدان پرداخته است. نتيجه اين بررسي نشان دهنده ارتباط ميان جاينام باستاني نسا و نام شهر نهاوند و کمک به آشکار شدن مکان جاينام هاي باستاني نسا و آدراپانا در سرزمين ماد است که از ديدگاه باستان شناسي و جغرافياي تاريخي نيز اهميت دارد
.