مقاله بررسي ساختارهاي مرتبط با گسل لکرکوه با توجه به شواهد مورفولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در زمين از صفحه 87 تا 98 منتشر شده است.
نام: بررسي ساختارهاي مرتبط با گسل لکرکوه با توجه به شواهد مورفولوژي
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسل لکرکوه
مقاله ژئومورفولوژي
مقاله ساختارهاي دم اسبي
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كسمايي بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: الماسيان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسل لکرکوه در شمال استان کرمان جاي دارد و در نظر زمين ساختي در ايران قرار گرفته است. در اين تحقيق ساختارهاي موجود در گسل لکرکوه از ديدگاه ريخت شناسي (مورفولوژي) و همچنين شاخص هاي زمين شناسي، مورفوتکتونيک و نئوتکتونيک مورد بررسي قرار گرفته است. رابطه بين ساختارهاي تشکيل شده بر اثر فعاليت گسل لکرکوه و شواهد زمين ريخت شناسي حاصل از فعاليت آن بررسي شده است. با توجه به نوع ساختارها، گسل لکرکوه را مي توان به سه بخش شمالي، مياني و جنوبي تقسيم کرد که در دو بخش شمالي و جنوبي آن ساختارهاي دم اسبي مشاهده مي شوند و شيب توپوگرافي در پايانه شمالي به سمت جنوب غرب و در پايانه جنوبي به سمت شمال شرق مي باشد و بخش مياني عمدتا کوهستاني با شيب به سمت غرب مي باشد. جابجايي گسل ها در پايانه ها به صورت ساختار زمين شناسي قابل برداشت مي باشند که در ارتباط با گسلهاي راستالغز در پايانه هاي گسلي ساختارهاي مربوط به فشارش. کشش تشکيل مي گردند که با توجه به جهت جابجايي مي توان تشکيل ساختارها را انتظار داشت.