مقاله بررسي سنگ شناسي، ژئوشيمي و جايگاه زمين ساختي توده نفوذي كمتال (شمال خاروانا، آذربايجان شرقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم زمين از صفحه 123 تا 128 منتشر شده است.
نام: بررسي سنگ شناسي، ژئوشيمي و جايگاه زمين ساختي توده نفوذي كمتال (شمال خاروانا، آذربايجان شرقي)
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ شناسي
مقاله ژئوشيمي
مقاله باتوليت
مقاله گرانيتوييد
مقاله قره داغ
مقاله كمتال
مقاله خاروانا
مقاله آذربايجان شرقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري ميرعلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: معين وزيري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپرتو محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده نفوذي كمتال در شمال باختري ايران، استان آذربايجان شرقي و در مجاورت مرز ايران و جمهوري ارمنستان واقع شده است. اين توده در برگيرنده يك بخش اسيدي با تركيب  مونزوگرانيت و يك بخش حد واسط- بازي متشكل از سنگ هاي مونزونيت، مونزوديوريت، كوارتزمونزونيت، كوارتزمونزوديوريت و گابرو است. عدسي هاي كوچك با تركيب گابرو، در حاشيه جنوب خاوري توده نفوذي كمتال، در داخل بخش كوارتزمونزونيتي وجود دارند. بخش اسيدي در بخش حد واسط – بازي نفوذ كرده است. بخش اسيدي و بخش حد واسط داراي ماهيت كلسيمي – قليايي با پتاسيم بالا بوده، در حالي كه عدسي هاي گابرويي ماهيت تولئيتي دارند. سنگ هاي اسيدي و حد واسط، متاآلومين بوده و در زمره گرانيتوييدهاي نوع I قرار مي گيرند. تغييرات عناصر كمياب خاكي نمونه هاي اسيدي و حد واسط، يك الگوي غني از LREE با نسبت بالاي LREE/HREE را نشان مي دهند. تفاوت اين دو بخش در مقدار غني شدگي از MREE است. شباهت تغييرات عناصر كمياب در اين دو بخش، مي تواند بيانگر ارتباط زايشي آنها باشد. در نمودارهاي عنكبوتي عناصر كمياب همه فازهاي توده نفوذي كمتال، بي هنجاري منفي Nb و Ti مشاهده مي شود كه نشانگر محيط هاي فرورانشي است. مقايسه فراواني عناصر ناسازگار سنگ هاي منطقه مورد مطالعه با تغييرات اين عناصر در گرانيتوييدهاي محيط هاي مختلف زمين ساختي، بيانگر تشابه آنها با گرانيتوييدهاي كمان آتشفشاني آند است. همچنين، نمودارهاي تفكيك محيط هاي زمين ساختي گرانيتوييدها، بيانگر ارتباط گرانيتوييدهاي كمتال با كمان آتشفشاني (VAG) بوده كه در نتيجه فرورانش صفحه اقيانوسي نوتتيس به زير سكوي قاره اي قفقاز به وجود آمده اند.