مقاله بررسي سوالات امتحاني اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز با تاکيد بر ساختار سوالات چند گزينه اي درسال 1386 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه 129 تا 138 منتشر شده است.
نام: بررسي سوالات امتحاني اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز با تاکيد بر ساختار سوالات چند گزينه اي درسال 1386
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون
مقاله عضو هيات علمي
مقاله سوال چند گزينه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكورنيا عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي بروجني آذر
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: الهام پور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بخش مهمي از فرآيند آموزشي است و براي تحقق آن از آزمون استفاده مي شود. استفاده از سوالات چند گزينه-اي به  عنوان يک روش آزمون عيني، متداول ترين روش ارزشيابي دانشجويان مي  باشد. اين مطالعه با هدف بررسي سوالات امتحاني اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور صورت گرفت.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي سوالات امتحاني 197 عضو هيات علمي غير باليني دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از چک ليستي که حاوي اطلاعات فردي، ويژگي هاي سوالات امتحاني و همچنين موارد تطبيق سوالات چند گزينه اي با قواعد طراحي اين گونه سوالات بود، جمع آوري گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد 8.1 درصد از اعضاي هيات علمي از سوالات انشايي، 55.32 درصد از سوالات عيني و 36.54 درصد به صورت ترکيبي از سوالات انشايي و عيني استفاده کرده بودند. از مجموع 5208 سوال چند گزينه اي مورد بررسي، 64.96 درصد، فاقد هر گونه اشکال ساختاري بودند. بيشترين فراواني اشکالات ساختاري در سوالات شامل مشخص نبودن و يا عدم وضوح هدف در ساقه سوال (15.94 درصد)، استفاده از افعال منفي در ساقه سوال (12.22 درصد)، استفاده از عبارت هاي «همه موارد» يا «هيچ کدام» در گزينه ها (10.85 درصد) و بکار بردن جاي خالي در اول يا وسط ساقه سوالات (10.41 درصد) بود. حدود 90 درصد سوالات چند گزينه اي در حيطه دانش يعني تاکسنومي I بود.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت ارايه سوالات استاندارد و منطبق با قواعد طراحي سوالات چند گزينه اي در برگزاري آزمون هاي مناسب، بازبيني مستمر سوالات امتحاني و برگزاري دوره هاي آموزشي طراحي سوالات امتحاني توصيه مي شود.