مقاله بررسي شيوع و علل مرگ و مير در بيماران بستري در بخش گوش، گلو، بيني و جراحي سر و گردن بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) از سال 1371 تا 1382 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه 46 تا 51 منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع و علل مرگ و مير در بيماران بستري در بخش گوش، گلو، بيني و جراحي سر و گردن بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) از سال 1371 تا 1382
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ و مير
مقاله گوش و گلو و بيني
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوستي سيدبهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جالسي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كامروا سيدكامران
جناب آقای / سرکار خانم: درودي نيا آبتين
جناب آقای / سرکار خانم: صحرانشين ساماني شهياد
جناب آقای / سرکار خانم: همدرسي ناديا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آمار مربوط به مرگ و مير را مي توان در بررسي روند بيماري در سطح بيمارستان، شهر و کشور مورد استفاده قرار داد تا بتوان کيفيت عرضه مراقبت هاي بهداشتي را ارزيابي نمود. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين شيوع مرگ و مير مربوط به بيماري هاي گوش، گلو، بيني و جراحي سر و گردن در بخش مربوطه و مشخص کردن علل شايع آن در بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در مدت 11 سال مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي گذشته نگر، پرونده هاي بيماراني که در بخش گوش، گلو، بيني و جراحي سر و گردن بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در اين مدت بستري شده و متعاقب آن فوت نموده بودند، مورد بررسي قرار گرفت و خصوصيات دموگرافيک بيماران (سن و جنس)، شکايت اوليه، نحوه بستري، طول مدت بستري، تشخيص، اقدامات درماني انجام شده و محل فوت، با رعايت اخلاق پزشکي استخراج و ثبت شد و به صورت آمار توصيفي و کلي ارايه گرديد.
يافته ها: تعداد کل موارد بستري شده در بخش گوش، گلو، بيني و جراحي سروگردن در اين مدت 19266 نفر بوده است و از اين تعداد، 25 بيمار فوت نموده بودند که نشان دهنده متوسط مرگ و مير در 1.29 در هزار مي باشد. نسبت زن به مرد 1.25 به 1 بوده است. بيشترين و کمترين ميزان مرگ و مير در محدوده سني بيشتر از 50 سال و کمتر از 30 سال قرار داشته است. بدخيمي، اولين علت مرگ (%28 موارد) بود و بعد از آن، عفونت شديد يا آبسه سر و گردن (%24) علت شايع مرگ بود.
نتيجه گيري: مقايسه متوسط مرگ و مير مربوط به بيماري هاي گوش، گلو، بيني در اين بيمارستان دانشگاهي با بيمارستان هاي مشابه در ساير کشورها، نشان دهنده بهتر بودن شرايط مراقبت هاي بهداشتي در اين بخش مي باشد. نئوپلاسم هاي بدخيم و عفونت هاي سر و گردن به ترتيب شايع ترين علل مرگ و مير در بيماران بستري در بخش گوش، گلو و بيني بوده است.