مقاله بررسي علل شغلي مرتبط با اختلالات گردن و كمر در پيرايشگران زن و مرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در سلامت كار ايران از صفحه 29 تا 35 منتشر شده است.
نام: بررسي علل شغلي مرتبط با اختلالات گردن و كمر در پيرايشگران زن و مرد
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات گردن و كمر
مقاله آرايشگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطاني اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ازوجي شمسي
جناب آقای / سرکار خانم: اقليدي ژاندارك
جناب آقای / سرکار خانم: صيادلي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماريهاي شغلي از لحاظ پزشكي، اقتصادي، اجتماعي، فردي و بهره وري در محيط كار و تاثير آن در ارايه كار مفيد اهميت زيادي داشته و با توجه به حساسيت اين موضوع در كشورهاي مختلف مورد توجه و تحقيق قرار گرفته اند. هدف از اين پژوهش بررسي علل مرتبط با شغل در بروز اختلالات گردن و كمر در پيرايشگران زن ومرد ساكن در شهر كلاردشت بوده است.
روش بررسي: جامعه مورد بررسي 33 نفر از پيرايشگران شهر كلاردشت (19 نفر زن و 14 نفر مرد) و روش نمونه گيري به صورت مراجعه مستقيم بوده است. از پرسشنامه در رابطه با مشخصات فردي، وضعيت كاري و تستهاي Spinal Extension Endurance، Trunk Flexion Endurance، Muscle Strength Deep Cervical، تست دامنه حركتي (از طريق اندازه گيري فاصله Chin to Chest و فاصله (Occiput to C7 استفاده شد.
يافته ها: چهارده نفر از افراد مورد مطالعه (%42) از گردن درد و 13 نفر (%39) از كمردرد رنج مي بردند.
طبق نتايج درصد ابتلاي زنان به گردن درد بطور معني داري بيشتر از مردان بود (P<0.05). اما در مقايسه Muscle strength, muscle endurance اندازه گيري شده در بين افراد سلام اختلاف معني داري بود (P<0.05) بدين معني كه پيرايشگران با كمردرد و گردن درد قدرت و تحمل عضلاني كمتري داشتند. در ساير موارد در بين دو گروه اختلاف معني دار آماري وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد كه ضعف عضلاني و كاهش استقامت و تحمل عضله نسبت به انجام وظايف شغلي در آرايشگران ميتواند از دلايل عمده ابتلا اين گروه شغلي به ضايعات ستون فقرات گردني و كمري باشد. لذا با آموزش ورزش هاي خاص و انجام آن در فواصل استراحت ضمن كار ممكن است بتوان از بروز چنين اختلالاتي جلوگيري كرد.