مقاله بررسي عوامل تاثير گذار بر دست کاري قيمت در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم 1388 در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه 83 تا 104 منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثير گذار بر دست کاري قيمت در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دست كاري قيمت
مقاله نقدشوندگي سهام
مقاله شفافيت اطلاعات
مقاله حد نوسان قيمت
مقاله سهام شناور آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمس ليالستاني ميرفيض

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي شك شناسايي عوامل تاثيرگذار در دست كاري قيمت به منظور جلوگيري از وقوع دست كاري قيمت در بورس اوراق بهادار نقش موثري در شفافيت بازار، قيمت گذاري منصفانه دارايي هاي سرمايه اي و ارتقاي كارايي بازار خواهد داشت. در اين  مقاله، ابتدا با انجام آزمون هاي تسلسل و خودهم بستگي، وجود بازدهي غير عادي (تفاوت معني دار بين بازدهي واقعي و بازدهي انتظاري تعديل شده برمبناي ريسك) در سهام 130 شرکت بورس که در طي سال هاي 1382 تا انتهاي 1384 در مقاطعي از نوسانات شديد قيمتي برخوردار بوده اند، مورد بررسي قرار گرفت. شركت هايي كه روند نوسانات قيمت آن ها تصادفي نبوده و قيمت سهم در هر مقطع داراي خود هم بستگي با قيمت هاي گذشته باشند، بيان کننده بروز دست كاري قيمت در سهم مذكور خواهند بود. در بخش بعدي، با استفاده از روش رگرسيون لوجيت باينري، مدلي براي پيش بيني دست كاري قيمت با استفاده از متغيرهاي شفافيت اطلاعات، نقدشوندگي سهم، اندازه شركت (سرمايه شركت) و نسبتP/E  طراحي گرديد. در برازش مدل از داده هاي يك سال قبل از بروز دست كاري (رشد شتاب قيمت) استفاده شد. در پايان با انجام آزمون هاي مربوطه از قبيل آزمون هاي والد، درست نمايي، لانداي ويلكس، كارايي مدل در پيش بيني دست كاري قيمت در بورس تهران مورد تاييد قرار گرفت.