مقاله بررسي عوامل موثر بر انتخاب روش بيهوشي در بيماران سزارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 51 تا 57 منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر انتخاب روش بيهوشي در بيماران سزارين
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيهوشي عمومي
مقاله بي حسي داخل نخاعي
مقاله سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: گچكار لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: شائقي شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بي حسي رژيونال براي سزارين قويا توصيه مي شود در حالي که مهم ترين مانع مخالفت بيماران است. اين تحقيق به منظور تعيين تمايل بيماران سزارين به نوع بيهوشي و دلايل انتخاب يا مخالفت و عوامل موثر بر آنها انجام گرفته است.
مواد و روش ها: 240 خانم کانديداي عمل سزارين انتخابي، بلافاصله قبل از عمل مصاحبه شدند. اطلاعات شامل مشخصات فردي، روش بيهوشي انتخابي و دلايل آن، سابقه بيهوشي قبلي و شناخت از روش بيهوشي جمع آوري و در يک پرسشنامه ثبت شد.
نتايج: 120 نفر بيهوشي عمومي و 72 نفر بي حسي داخل نخاعي را برگزيدند و 48 نفر هيچ روش خاصي را انتخاب نکردند. مهم ترين دلايل رد بي حسي داخل نخاعي، ترس از کمردرد، ديدن فرآيند بي حسي و شنيدن صداهاي پيرامون و سر درد پس از عمل، و در بيهوشي عمومي ترس از به هوش نيامدن، تهوع و استفراغ و احساس درد حين عمل بود.
از جمع افراد مورد مصاحبه %64.2 بيهوشي عمومي، %76.7 بي حسي داخل نخاعي را مي شناختند ولي %11.2 هيچ شناختي از روش هاي بيهوشي نداشتند.
سطح تحصيلات افراد مورد مطالعه با شناخت آنان از روش هاي بيهوشي رابطه آماري معني دار داشت
(p<0.05).
منابع اطلاعاتي موثر بر انتخاب روش بيهوشي، نظر ساير بيماران و آشنايان (%5)، سابقه بيهوشي قبلي (%38.3)، اطلاعات برگرفته از رسانه هاي عمومي (%10.8) و توصيه پزشک بيهوشي (%0.08) بود.
نتيجه گيري: بيشتر بيماران تمايل به بيهوشي عمومي دارند که اين تمايل ناشي از ترس از بي حسي داخل نخاعي و عوارض آن است. با آموزش و ارتباط موثرتر مي توان بيماران را به انتخاب بي حسي داخل نخاعي تشويق كرد.