مقاله بررسي عوامل موثر بر قبولي در آزمون کارشناسي ارشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه 19 تا 34 منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر قبولي در آزمون کارشناسي ارشد
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موفقيت تحصيلي
مقاله آموزش عالي
مقاله تحصيلات و شغل والدين
مقاله تحصيلات تکميلي
مقاله آزمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پذيرش دانشجويان در آزمون کارشناسي ارشد به عنوان يک آزمون غربالگر و در مقياس وسيع تحت تاثير عوامل متعددى قرار دارد و هدف از ارايه اين مقاله ارزيابى و مطالعه اين عوامل با استفاده از نظريه هاي مرتبط با «موفقيت تحصيلي» است. طرح پژوهش از نوع پس رويدادى و جامعه آماري تحقيق شامل کليه شرکت کنندگان در آزمون کارشناسي ارشد سال 1385 است که فقط در يک رشته امتحاني شرکت کرده  و به صورت تمام شمارى مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش آماري به کار رفته براى تجزيه و تحليل داده ها با توجه به نوع داده ها رگرسيون لوجستيک بوده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که متغيرهاي جنسيت، سن، معدل دوره کارشناسى، وضعيت اشتغال، گروه آموزشي، تحصيلات پدر و شغل پدر و مادر به طور معنادارى با متغير قبولي در آزمون رابطه دارند. «تحصيلات مادر» تنها متغيري است که رابطه معنادارى با متغير وابسته ندارد.