مقاله بررسي عوامل موثر در توليد دکستران توسط يک سويه بومي پرتوليد Leuconostoc mesentroides که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه 59 تا 66 منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر در توليد دکستران توسط يک سويه بومي پرتوليد Leuconostoc mesentroides
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مخدومي كاخكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسني نسب اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دکستران يک پليمر پلي ساکاريدي (C6H10O5)n شامل مونومرهاي گلوکز است. اين پليمر زيستي به علت داشتن خواص غير يوني و پايداري در شرايط عملياتي كاربردهاي گسترده اي در صنايع غذايي، دارويي، بيوشيميايي و ديگر صنايع پيدا كرده است. در اين پژوهش، اثر عوامل مهم موثر بر توليد دکستران توسط Leuconostoc mesentroides UTMC00118 مطالعه شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که شرايط بهينه عبارت است از9pH ، 32oC، 50g/l سوکروز،20g/l  عصاره مخمر، ميزان مايه تلقيح %10 (حجم/حجم) و بدون نياز به هوادهي. به منظور يافتن ترکيبات محيط کشت ارزان قيمت محلي، غلظت هاي مختلف ملاس چغندر قند و عصاره حاصل از مخمر نانوايي براي توليد دکستران آزمايش شد. بر اساس نتايج به دست آمده غلظت هاي 40g/l ملاس و 20g/l عصاره مخمر نانوايي بهترين غلظت هاي اين ترکيبات براي توليد دکستران است. با اعمال شرايط بهينه ميزان توليد نسبت به شرايط اوليه 3.5 برابر افزايش يافته و به 80g/l رسيده است. اين نتايج مي تواند موجب کاهش هزينه توليد دکستران با استفاده از منابع ارزان قيمت شود.