مقاله بررسي غشاي دسمه توسط ميكروسكوپ الكتروني و نوري در پيوند لايه اي عميق به روش حباب بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در بينا از صفحه 111 تا 116 منتشر شده است.
نام: بررسي غشاي دسمه توسط ميكروسكوپ الكتروني و نوري در پيوند لايه اي عميق به روش حباب بزرگ
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي كامل محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نسب محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كنوي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي سپهر
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعيين سطح جدايي بافت قرنيه در عمل جراحي پيوند لايه اي عميق به روش حباب بزرگ در چشم هاي مبتلا به قوز قرنيه با استفاده از ميكروسكوپ نوري و الكتروني.
روش پژوهش: نمونه تحت بررسي شامل غشاي دسمه و بافت استروماي چهار چشم مبتلا به قوز قرنيه بود كه حين عمل پيوند لايه اي عميق، به طور ناخواسته دچار سوراخ شدگي غشاي دسمه گرديده بودند. نمونه ها به دو نيمه تقسيم گرديدند، يك نيمه در محلول فرمالين 10 درصد جهت مطالعه آسيب شناسي با ميكروسكوپ نوري و نيمه ديگر در محلول گلوتارآلدييد 2.5 درصد جهت مطالعه فراساختاري با ميكروسكوپ الكتروني ارسال گرديد.
يافته ها: بررسي آسيب شناسي توسط ميكروسكوپ نوري در تمام موارد، فضاهاي مدور خالي و بزرگ ناشي از تزريق هوا و غشاي PAS مثبت را مشخص نمود كه در يك سمت لايه اي از سلول هاي اندوتليال قرنيه و در سوي ديگر مقدار ناچيزي فيبرهاي كلاژن به همراه تعداد اندكي كراتوسيت وجود داشت. معاينه فراساختاري غشاي دسمه توسط ميكروسكوپ الكتروني Transmission در تمام موارد سلول هاي اندوتليال را نشان داد كه به بخش خلفي non-banded و بخش قدامي banded غشاي دسمه، چند لايه از فيبرهاي كلاژن استروما و تعداد كمي كراتوسيت اتصال داشتند.
نتيجه گيري: جداشدن بافت استروما از غشا دسمه حين عمل پيوند لايه اي عميق به روش حباب بزرگ در داخل بافت عمقي استروما و نزديك غشا دسمه (پره دسمه) اتفاق مي افتد.