مقاله بررسي فراگشت آموزش و پژوهش ميان رشته اي: نياز ديروز، رويکرد امروز، زيرساخت فردا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه 1 تا 17 منتشر شده است.
نام: بررسي فراگشت آموزش و پژوهش ميان رشته اي: نياز ديروز، رويکرد امروز، زيرساخت فردا
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميان رشته اي
مقاله علم پسامعمول
مقاله حالت دو
مقاله مهندسي تفاعلي
مقاله هم گزيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله دو هدف را پي ميگيرد: در مرحله نخست رخداد فراگشت ميان رشته اي با تکيه بر فرايند تحول و نه تاريخ تحول بررسي مي شود، و در مرحله بعد رويکرد آينده در امتداد اين فراگشت در چارچوب رويکرد مديريت علم آينده نگر پيشنهاد مي شود. بدين ترتيب نشان داده مي شود که فراگشت ميان رشته اي از مرز روش شناسي مدل يك يا سرمشق معمول عبور کرده و در حال گذر از مرحله پسامعمول يا روش شناسي مدل دو است. همچنين در ادامه پيش بيني مي شود اين فراگشت که تاکنون داراي تحول انگيختگي سازگاري بوده است منتهي به انگيختگي هم گزينگي در چارچوب مهندسي تفاعلي خواهد گشت. بدين ترتيب اين مقاله با بررسي تمايزهاي ميان رشته اي، به فلسفه وجودي اين حوزه پرداخته و با گذر از روش شناسي ناشي از فلسفه وجودي آن به بررسي چالش ها، ويژگي هاي آموزش و پژوهش ميان رشته اي و در نهايت ارايه راهکاري جديد براي افزايش بهره وري در تثبيت و توسعه اين روند مي پردازد.