مقاله بررسي فهرست پايان نامه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در نامه فرهنگستان از صفحه 144 تا 149 منتشر شده است.
نام: بررسي فهرست پايان نامه ها
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استادزاده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كتاب شناسي دانش شناسايي آثار قلمي موجود در هر حوزه علمي و تهيه فهرستي كامل از آنهاست. امروزه كتاب شناسي ها ابزار هر تحقيق اصيل علمي به شمار مي آيند و، ضمن مطلع ساختن پژوهنده از پيشينه موضوع، موجبات رفع خلاهاي مطالعاتي، تكميل تحقيقات گذشته و، در كل، رونق رشته هاي دانشگاهي را فراهم مي سازند. طبعا اين مساله در عصر انفجار اطلاعات از موضوعيت بيشتري برخوردار است.
در كشور ما، كه منادي جنبش نرم افزاري و نهضت توليد علم است و، در چشم انداز بيست ساله خود، احراز جايگاه قطب علمي نخست منطقه را انتظار دارد، فراهم سازي بسترهاي اوليه پژوهش هاي اصيل مي بايست در اولويت قرار گيرد. متاسفانه، به رغم تاكيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر امر پژوهش، معدودي از رشته هاي دانشگاهي داراي كتاب شناسي جامع و روزآمد و موثق اند. رشته زبان شناسي همگاني هم از اين قاعده كلي مستثنا نيست و كتاب ها، پايان نامه ها، و مقالات داخلي آن غالبا پراكنده و گمنام اند. شايد، به همين دليل، يكي از آشنايي ترين مشكلات دانشجويان اين رشته كه در نشست هاي زبان شناسان همواره مطرح بوده انتخاب موضوع پژوهشي مناسب است.
از ميان مراجع تحقيق، رساله هاي دانشگاهي، به رغم ارزش اطلاعاتي بالايي كه دارند، به دليل ضعف زير ساخت هاي نظام اطلاع رساني علمي، بسيار غريب و ناآشنا مانده اند و، در عمل، امكان دسترسي پژوهشگران به يافته هاي آنها به سادگي مقدور نيست.