مقاله بررسي كارآيي هيدروسيكلون با اندازه گيري زاويه چتر خروجي ته ريز آن با استفاده از پردازش تصوير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسي معدن از صفحه 23 تا 30 منتشر شده است.
نام: بررسي كارآيي هيدروسيكلون با اندازه گيري زاويه چتر خروجي ته ريز آن با استفاده از پردازش تصوير
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروسيكلون
مقاله زاويه چتر ته ريز
مقاله پردازش تصوير
مقاله حد جدايش
مقاله بازيابي آب به ته ريز
مقاله دقت جدايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: باده نوش علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هيدروسيكلون يكي از موثر ترين وسايل دانه بندي در كارخانه هاي فرآوري مواد معدني است. اين دستگاه نسبت به تغييرات پارامتر هاي عملياتي بسيار حساس است. با توجه به زمان ماند كوتاه مواد در هيدرو سيكلون، پايش(Monitoring)  آن مي تواند نقش چشمگيري در بهبود كارآيي آن داشته باشد. معمولا از معيارهاي حد جدايش، دقت جدايش و ميزان بازيابي آب به ته ريز، به عنوان عوامل ارزيابي كارآيي هيدروسيكلون استفاده مي شود. از زاويه چتر ته ريز نيز مي توان كاركرد هيدروسيكلون را بررسي كرد. در اين تحقيق با استفاده از شيوه پردازش تصوير، به اندازه گيري زاويه چتر در ته ريز هيدروسيكلون پرداخته شده است. سپس با كمك روش هاي آماري، پارامتر هاي موثر بر اين زاويه مشخص شدند و با برازش توابع مناسب، ارتباط بين زاويه چتر، حد جدايش، دقت جدايش و بازيابي آب به ته ريز مشخص گرديد. نتايج نشان دادند كه مي توان از شيوه پردازش تصوير به عنوان روشي قابل اطمينان در بررسي كار هيدروسيكلون استفاده كرد.