مقاله بررسي كارايي پودر آهن، پراكسيد هيدروژن و پودر آهن – پراكسيد هيدروژن درحذف رنگ اسيدي زرد 36 از محيط هاي آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در سلامت و محيط ايران از صفحه 296 تا 303 منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي پودر آهن، پراكسيد هيدروژن و پودر آهن – پراكسيد هيدروژن درحذف رنگ اسيدي زرد 36 از محيط هاي آبي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حذف رنگ
مقاله فاضلاب
مقاله آهن صفر ظرفيتي
مقاله پراكسيد هيدروژن
مقاله رنگ آزو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان بخش احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ محمدي امير
جناب آقای / سرکار خانم: سردار مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بخش بزرگي از تركيبات آلي كه باعث ايجاد آلودگي در آب هاي طبيعي مي گردند، مواد رنگي شيميايي هستند. رنگ هاي آزو كاربرد فراواني در صنايع مختلف دارند. رنگ هاي آزو نه تنها رنگ نامطلوبي به آب مي دهند، بلكه اين رنگ ها داراي پتانسيل جهش زايي و سرطان زايي در افراد بوده وسبب توليد محصولات جانبي سمي در محيط هاي آبي مي شوند. هدف از اين تحقيق بررسي كارايي سه فرايند پودرآهن، پراكسيدهيدروژن و پودرآهن – پراكسيد هيدروژن درحذف رنگ اسيدي زرد 36 از محيط هاي آبي بوده است.
روش بررسي: اين تحقيق در مقياس آزمايشگاهي انجام شد. در اين آزمايش يك محلول سنتتيك از رنگ اسيدي زرد 36 ساخته شد و كارايي حذف پودر آهن، پراكسيد هيدروژن و پودر آهن – پراكسيد هيدروژن در حذف رنگ اسيدي زرد 36 از محلول هاي آبي بررسي شد. هم چنين اثر غلظت رنگ، pH محلول، ‏غلظت پراكسيد هيدروژن، غلظت پودر آهن و زمان تماس در كارايي عمل رنگ زدايي، بررسي شد.
يافته ها: نتايج آزمايشات نشان داد كه فرايند تركيبي پودر آهن – پراكسيد هيدروژن، نسبت به دو فرايند ديگر از قدرت رنگبري بالايي برخوردار است. به طوري كه در فرايند تركيبي پودر آهن – پراكسيد هيدروژن، در pH=3، زمان تماس 60 دقيقه، پراكسيد هيدروژن 23.33 ميلي ليتربر ليتر، غلظت رنگ 60 ميلي گرم درليتروپودر آهن 2000 ميلي گرم در ليتر 97.9% حذف رنگ مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به آزمايش ها انجام شده، نتايج نشان داد، اين روش (فرايند تركيبي پودر آهن – پراكسيد هيدروژن) كارايي مناسبي در حذف رنگ هاي آزو دارد.‏‏‏‏‏‏ ولي كاربرد اين روش در صنعت بايد از لحاظ اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد.