مقاله بررسي كوتاه مدت نتايج لامينكتومي در بيماران بالاي 60 سال دچار تنگي كانال نخاعي كمري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه 85 تا 89 منتشر شده است.
نام: بررسي كوتاه مدت نتايج لامينكتومي در بيماران بالاي 60 سال دچار تنگي كانال نخاعي كمري
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لامينكتومي
مقاله تنگي كانال نخاعي
مقاله سن بالا
مقاله نتايج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي نيا ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: آيرملو هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: افسري فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: سندرم تنگي كانال نخاعي در نتيجه تنگي كانال نخاعي، كانال ريشه هاي عصبي يا سوراخ بين مهره ايي ايجاد مي شود و منجر به كمپرشن نخاع يا ريشه هاي عصبي مي شود. سندرم تنگي كانال نخاعي بطور شايع موجب گرفتاري افراد در دهه 5 و 6 زندگي مي شود. در بيماران مسن وجود بيماريهاي همراه ممكن است موجب افزايش خطرات عمل جراحي گردد يا عاملي براي پيش آگهي بد باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه کوتاه مدت آينده نگر، نتايج لامينكتومي در 50 بيمار متوالي با سن بالاتر از 60 سال كه دچار تنگي كانال نخاعي کمري بودند ارزيابي شدند. براي ارزيابي از نمره بندي انجمن اورتوپدي ژاپن (Japanese orthopaedic association score, JOA) استفاده شد. اين نمره بندي قبل از عمل و حداقل شش ماه بعد از عمل انجام شد. JOA دو قسمت مجزا دارد كه شدت علايم و يافته هاي فيزيكي بيمار را اندازه گيري مي نمايد. نمره حاصل با روش Hirabayashi به درصد تبديل شد.
يافته ها: گروه مورد مطالعه شامل 25 مرد و 25 زن بود كه ميانگين سني آنها بترتيب 67.28 و 66.84 سال بود. در كل %86 از بيماران نتايج عالي يا خوب داشتند. بيشترين سطح گرفتار  L4وL5  بود. در هيچيك از بيماران مرگ رخ نداد. عارضه عمده در يك بيمار به صورت پارگي دورمر مشاهده شد.
نتيجه گيري: لامينكتومي دكمپرسيو در برخي از بيماران مسن مبتلا به تنگي كانال نخاعي و علايم شديد كه به درمان كونسرواتيو جواب نمي دهند مي تواند موجب بهبود علايم شود. در نتيجه، جراحي بايد در اين بيماران به عنوان يك روش درمان در نظر گرفته شود.