مقاله بررسي مضموني کتيبه هاي ادبي حرم مطهر امام رضا (ع) با تاکيد بر دوران قاجاريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز – زمستان 1387 در مطالعات هنر اسلامي از صفحه 51 تا 72 منتشر شده است.
نام: بررسي مضموني کتيبه هاي ادبي حرم مطهر امام رضا (ع) با تاکيد بر دوران قاجاريه
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرم مطهر رضوي
مقاله آثار خوشنويسان و شاعران
مقاله كتيبه و خوشنويسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته فر مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هر مذهب و فرهنگي اماکني مقدس وجود دارد و اين اماکن براي مردي عادي و خواص از جنبه هاي متفاوتي، داراي اهميت است. يکي از جنبه هاي آن، آراستن به بهترين نحو اين گونه اماکن است و براي هنرمندان، عرضه مناسب براي به نمايش گذاشتن آثار هنري است. البته در اماکن مذهبي آثار بيشتر ارزش پيدا مي کند زيرا ماندگاري اين اماکن مقدس به آثار هنري قدمت مي بخشد در نتيجه هنرمندان اين گونه آثار داراي ارزش و قرب مذهبي هستند.
بارگاه امام رضا (ع) يكي از مكان هاي مذهبي است که براي شيعيان ايران داراي ارزش مذهبي است زيرا تنها امام همام است که در ايران مرقد دارد، لذا از ابتدا براي هنرمندان ايراني سعادت عظيمي بود كه در اين مكان، نقشي از خود به جا گذارند. از ديدگاه دنيوي براي هميشه ماندگار شده و از نظر مذهبي، داراي اجر و ارزش مذهبي هستند.
شاعراني بسياري در مدح امام رضا (ع) شعر سروده اند اما آثار بعضي از اين شاعران در کتيبه ها، رواق ها صحن ها و غيره استفاده شده است مثل صبوري كه در سال 1300/1882 زندگي مي کرد، به ملک الشعراي آستان قدس رضوي ملقب بوده است قصيده اي بلند دارد که در دارالسياده بالاي ازاره ها نقش بسته است. خوشنويس معروف معاصر احمد زنجاني از هنرمندان و خطاطان عصر خود بود که کتيبه زيباي او در دو زاويه پنجره هاي ضريح چون نگيني مي درخشيد.
هدف از اين پژوهش، بررسي تاريخي نقش بارگاه امام رضا (ع) در جذب نخبگان هنري و آشنايي با قدمت تاريخي بارگاه امام رضا (ع) و همچنين شناخت آثار شاعران در حرم مطهر در دوره قاجاريه است.
روش گردآوري در اين پژوهش كتابخانه اي است و سعي شده در گردآوري مطالب از تمام منابع مكتوب و مصور تاريخي استفاده شود. روش تحقيق تاريخي، مشاهده اي و تحليلي است.
سوالهاي مقاله شامل: 1- مضامين به کار رفته در اشعار حرم مطهر امام رضا (ع) کدام است؟ 2- بارگاه امام رضا (ع) در جذب شعرا و نخبگان هنري چه جايگاهي داشته است؟