مقاله بررسي مقايسه اي اثر تيبولون و HRT بر روي نشانگرهاي پيش گويي کننده بيماري هاي قلبي و عروقي در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور 1388 در دانشور از صفحه 21 تا 26 منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اثر تيبولون و HRT بر روي نشانگرهاي پيش گويي کننده بيماري هاي قلبي و عروقي در زنان يائسه
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيبولون
مقاله HRT
مقاله نشانگرهاي بيماري هاي قلبي و عروقي
مقاله يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي نيا طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يائسگي به صورت قطع دائمي قاعدگي به مدت يکسال تعريف مي شود. تيبولون يک ترکيب اختصاصي بافت است که داراي فعاليت هاي استروژنيک و پروژستاژنيک و آندروژنيک ضعيف است که اين خواص اثر مناسبي روي علايم يائسگي دارند. اين پژوهش يک مطالعه تجربي از نوع کارآزمايي باليني و تحليلي به منظور بررسي مقايسه اي اثر تيبولون و HRT بر روي نشانگرهاي پيشگويي کننده بيماري هاي قلبي و عروقي در زنان يائسه است.
مواد و روش ها: از ميان زناني که در دوران يائسگي با ميانگين سني 45-60 سال قرار داشتند، 140 نفر که مشخصات واحد نمونه را دارا بودند، انتخاب شدند.
گروه اول: روزانه 5/2 ميلي گرم قرص تيبولون و يک عدد قرص کلسيم دي روزانه (500mg+200Iu) دريافت کردند.
گروه دوم: روزانه يک عدد قرص استروژن کونژوگه به مقدار 625/0 ميلي گرم به اضافه 5/2 ميلي گرم مدروکسي پروژسترون استات و يک عدد قرص کلسيم دي روزانه (500mg+200Iu) دريافت کردند.
گروه سوم: روزانه يک عدد قرص کلسيم دي روزانه  (500mg+200Iu) دريافت کردند.
سطح سرمي CRP و ليپيدهاي پلاسما در ابتدا و شش ماه بعد اندازه گيري و با هم مقايسه شد
نتايج: در گروه درماني اول، مقدار HDL و   LDLکلسترول و توتال کلسترول ،تري گليسيريد بعد از درمان در مقايسه با قبل از درمان کاهش يافت که اين اختلاف معنادار است (P<0.05)، نتايج ما حاکي از آن است که هر دو روش تيبولون و HRT سطح CRP سرم را بالا مي برند، اما اين افزايش در گروهHRT  بيشتر است (P<0.05). در گروه دوم، سطح سرمي HDL کلسترول بعد از درمان افزايش و LDL کلسترول و کلسترول توتال کاهش و تري گليسريد و CRP افزايش نشان دادند که اين اختلاف معنادار است (P<0.05). در گروه سوم، در سطوح LDL و توتال کلسترول و تري گليسريد کاهش مشاهده شد که اين اختلاف معنادار است (P<0.05).
نتيجه گيري: علي رغم برخي اثرات سوء تيبولون بر بعضي از مقادير چربي هاي خون،تيبولون مي تواند جايگزين مناسبي براي HRT جهت تقليل يا حذف برخي از عوارض حاصل از يائسگي مانند بيماري هاي قلبي و عروقي شود.