مقاله بررسي مقايسه اي تركيبهاي شيميايي اسانس ميوه و برگ گياه .Scaligeria assyriaca Freyn & Bornm که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه 398 تا 402 منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تركيبهاي شيميايي اسانس ميوه و برگ گياه .Scaligeria assyriaca Freyn & Bornm
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Scaligeria assyriaca Freyn & Bornm
مقاله چتريان
مقاله اسانس
مقاله ميريستيسين
مقاله جرماكرن D

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجف پورنوايي مهردخت
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزا مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Scaligeria از تيره چتريان است و در ايران 7 گونه دارد كه يكي از گونه هاي معطر آن، گياه .Scaligeria assyriaca Freyn & Bornm است. اين گياه در رويشگاههاي طبيعي كشور يافت مي شود. هدف از اين تحقيق مقايسه كمي و كيفي اسانس برگ و ميوه اين گونه بود. اين گياه از منطقه اي بين اسفراين و بجنورد در استان خراسان جمع آوري شد و با روش تقطير با آب اسانس گيري شد. براي شناسايي ترکيبهاي اسانس از دستگاههاي گاز کروماتوگرافي (GC) و گاز کروماتوگراف متصل شده به طيف سنج جرمي (GC/MS) استفاده شد. بررسي و مقايسه نتايج نشان مي دهد كه در برگ؛ جرماكرن (%21.1)D، بتا-كاريوفيلن (13.4%)، آلفا-كوپائن (10.2%)، بتا-سزكويي فلاندرن (10%) و در ميوه؛ ميريستيسين (24.3%)، جرماكرن (%13.7)D، الميسين (11%)، كسان (9.5%) و بتا-سزكويي فلاندرن (8.7%) تركيبهاي اصلي اسانس گياه را تشكيل مي دادند.